Ochrana soukromí aplikace Delta Chat

Jak Delta Chat dodržuje GDPR

The General Data Protection Regulation (GDPR) je často považována za legislativu s nejdelším dosahem ohledně ochrany soukromí uživatelů. Na této stránce jsou podrobnosti jak aplikace a webové stránky Delta Chatu splňují požadavky GDPR.

Jaké výhody přináší správcům údajů (organizacím) používání služby Delta Chat při plnění požadavků GDPR?

Toto prohlášení plní obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ze dne 16.5.2018.

Location data

If you share your location in a chat, this location data is treated like other messages. Delta Chat will use your location data to display your locations to the other members of the chat.

Location data is collected even when the app is closed or not in use – for as long as you keep this optional feature activated.

Zásady ochrany soukromí pro návštěvy webových stránek

Stav: 21. leden, 2020

Delta.Chat dbá, aby náš messenger, a také naše webové stránky, byli v souladu s Evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů (2016/679). Proto minimalizujeme zpracování vašich údajů na nezbytné minimum (Privacy by Design).

Obecné informace

Webové stránky Delta.chat nepoužívají vůbec žádné cookie, webové analytické služby, reklamní a marketingové služby třetích stran, nebo zásuvné moduly sociálních médií. Zpracování údajů je omezeno na zasílání e-mailů dobrovolným kontaktům.

Zodpovědná osoba

Osoba odpovědná za zpracování údajů na těchto stránkách z hlediska DSGVO a dalších vnitrostátních zákonů o ochraně soukromí členských států, jakož i dalších předpisů o ochraně údajů je

Merlinux GmbH
Reichgrafen Str. 20 
79102 Freiburg

Kontaktní adresa pro otázky ochrany osobních údajů na Delta.Chat:

delta-privacy@merlinux.eu

E-mailové skupiny

Po dobrovolném přihlášení k odběru e-mailů skupiny Delta, bude přenesena vaše e-mailová adresa, IP adresa přistupujícího počítače, a datum a čas odeslání e-mailu. Zpracování těchto údajů slouží výhradně k účelu doručování zpráv veřejné skupině. Jak je u projektů s otevřeným kódem obvyklé, zprávy mohou být také sdíleny s veřejnými archivy. Právním základem pro zpracování se souhlasem je Čl. 6 I písm. a GDPR. E-mailová adresa uživatele je uchovávána pouze po dobu, kdy je přihlášení k odběru e-mailové skupiny aktivní. Odhlášením odběru z jakékoli mailové skupiny znamená odvolání souhlasu.

Práva dotčených osob

Od Delta.Chat si můžete vyžádat informace o případném způsobu zpracování vašich údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování, na základě čl. 6 I písm. e nebo f GDPR. Pokud je zpracování nesprávné nebo neúplné, máte právo na opravu/doplnění, zrušení a v případě potřeby na omezení zpracování. Prohlášení o souhlasu s mailovou skupinou můžete kdykoli odvolat. Máte právo obdržet údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a právo podat stížnost u dozorčího úřadu.

Změny zásad ochrany soukromí

S ohledem na neustále se měnící právní a technické situace si vyhrazujeme právo aktualizovat stávající předpisy o ochraně soukromí.