Bisedoni përmes email-i dhe drejtohuni për nga ardhmja, me ne!

Delta Chat-i është si puna e Telegram-it ose Whatsapp-it, por pa gjurmim apo kontroll qendror. Delta Chat-i s’ka nevojë për numrin tuaj të telefonit. Shihni deklaratën tonë për privatësinë.

Delta Chat s’ka shërbyes të vetët, por përdor për mesazhet sistemin e hapur më masiv dhe më të larmishëm ndonjëherë: rrjetin ekzistues të shërbyesve të email-eve.

Bisedoni me këdo, nëse dini adresën e tyre email, s’ka nevojë që të instalojnë DeltaChat-in! Krejt çka ju duhet është një llogari standarde email-i.

Shihni shembuj dhe zëra përdoruesish 📣

Foto ekrani nga aplikacioni për Android, Desktop dhe iOS

Për të dhëna mbi hedhjet e tanishme në qarkullim dhe veprimtari, ju lutemi, shihni te get.delta.chat dhe postimet më të reja në blog.

Delta Chat është me Burim të Hapët dhe Software i Lirë. Mund ta përdorni, shihni, ndryshoni dhe ndani sipas qejfit, me këdo.