Delta Chat

Shkëmbyesi i mesazheve me publikun më të gjerë në botë. I lirë, i pavarur, i pajtueshëm me email-in.

I pavarur

S’ka shërbyes Delta Chat Aplikacioni përdor vetëm shërbyesin tuaj të email-eve.

I shpejtë

Mesazhe push brenda pak sekondash. Ndërfaqe e shpejtë.

I fuqishëm

Biseda, figura, video, mesazhe audio, etj, të pakufizuara. Me aftësi multi-client.

I lirë

Delta Chat është i lirë, përgjithmonë. Me burim të Hapur. Pa reklama. Pa pajtim. Pa kyçje nga tregtuesit.

I fshehtëzuar

Fshehtëzuar me krejt algoritmet e zakonshëm. Mesazhet qëndrojnë në shërbyesit tuaj.

I besueshëm

Delta Chat është i parrezik për përdorim biznesi, i bazuar në standarde dhe i përputhshëm me ta.

Get it on F-Droid