Delta Chat është një aplikacion për shkëmbim mesazhesh që funksionon përmes email-i

💬 Shkëmbeni mesazhe me këdo që ka një adresë email edhe kur nuk përdorin Delta Chat-in.

🥳 Shijoni fjalosje me ndërveprim përmes aplikacionesh webxdc.

🔒 Fshehtëzim Skaj-më-Skaj me përdorim të protokollove Autocrypt dhe CounterMITM, me auditime të shumta sigurie.

I përdorshëm në celular dhe desktop

A screenshot of Delta Chat on Android showing chat list

A screenshot of Delta Chat on Android showing a chat

A screenshot of Delta Chat on desktop

A screenshot of Delta Chat on IOS

Shkarkojeni

Me Burim të Hapët dhe Software e Lirë, ndërtuar me Standardet Internet.

Shihni shembuj dhe raste përdoruesish.