Delta Chat

Shkëmbyesi i mesazheve me publikun më të gjerë në botë.
I lirë, i pavarur, i pajtueshëm me email-in.

I pavarur

S’ka shërbyes Delta Chat.
Aplikacioni përdor shërbyesin tuaj të email-eve.

I shpejtë

Mesazhe push brenda pak sekondash.
Ndërfaqe e shpejtë.

I fuqishëm

Biseda, figura, video, mesazhe audio, etj, të pakufizuara. Me aftësi _multi-client_.

I lirë

Delta Chat është i lirë, përgjithmonë.
Me burim të Hapur. Pa reklama. Pa pajtim. Pa kyçje nga tregtuesit.

I fshehtëzuar

Fshehtëzuar me krejt algoritmet e zakonshëm. Mesazhet qëndrojnë në shërbyesit tuaj.

I besueshëm

Delta Chat është i parrezik për përdorim biznesi, i bazuar në standarde dhe i përputhshëm me ta.

Merreni që nga F-Droid