Hoe zet ik een e-mailserver voor Delta Chat op?

Delta Chat is een gespreksapp die op basis van e-mail werkt. Dit houdt in dat je elke e-mailserver kunt gebruiken. Een van de eenvoudigste e-mailservers (zowel qua instellen als beheer) en direct met Delta Chat werkt is Mailcow.

Je kunt Mailcow koppelen aan mailadm, zodat je gebruikers eenvoudig een e-mailaccount kunnen aanmaken en direct kunnen inloggen in Delta Chat. Later meer hierover.

Vereisten:

Installeer Docker

Als eerste dien je docker en docker-compose te installeren.

Als docker.com geblokkeerd is:

Het kan voorkomen dat docker.com geblokkeerd is in het land waar je server staat. In dat geval kun je docker en docker-compose uit andere bronnen proberen te installeren:

Maak dns-items aan

Als je nog geen domeinnaam hebt, dan kun je met behulp van een dienst als njal.la een .net- of .org-domeinnaam aanschaffen voor €15 per jaar. Betalen is mogelijk met PayPal, Bitcoin of Monero.

Laten we van het volgende uitgaan:

Je kunt de domeininstellingen van voorbeeld.org dan als volgt instellen:

Type Naam Gegevens TTL Prioriteit
A mail 24.48.100.24 5min  
AAAA mail 7fe5:2f4:1ba:2381::3 5min  
MX @ mail.voorbeeld.org 5min 10
CNAME autoconfig mail.voorbeeld.org 5min  
CNAME autodiscover mail.voorbeeld.org 5min  
CNAME mailadm mail.voorbeeld.org 5min  
TXT @ “v=spf1 mx -all” 5min  
TXT _dmarc v=DMARC1;p=quarantine;rua=mailto:mailadm@voorbeeld.org 5min  

Je kunt de DKIM-sleutel instellen nadat je Mailcow heb ingesteld, en wel via Systeem → Configuratie → Opties → ARC-/DKIM-sleutels.

Je kunt het aantal van 5 minuten verhogen, maar als je merkt dat er iets misgaat, dan kan een kortere tijd helpen dit op te lossen.

Mailcow instellen

Mailcow-opties instellen

Kloon de Mailcow-gitrepo. Als je server geen toegang tot github.com heeft, dan kun je deze stap elders uitvoeren en Mailcow met behulp van scp naar je server kopiëren.

sudo apt install -y git
git clone https://github.com/mailcow/mailcow-dockerized
cd mailcow-dockerized

Voer ./generate_config.sh uit om het mailcow.conf-bestand samen te stellen. Als je server geen toegang tot github.com heeft, dan dien je de git-opdracht uit het script te verwijderen. Gebruik de volgende opties:

Mailserver-hostnaam (FQDN) - dit is niet je e-maildomein, maar de hostnaam van je mailserver: mail.voorbeeld.org
Tijdzone [Europa/Berlijn]: UTC
Welke tak van Mailcow wil je gebruiken?


Beschikbare takken:
- master (stabiele updates) | standaard, aanbevolen [1]
- nightly (instabiele updates) | voor testdoeleinden [2]
Kies de gewenste tak met behulp van het getal [1/2] 1

Stel de volgende variabelen in mailcow.conf in:

ADDITIONAL_SAN=mailadm.voorbeeld.org
SKIP_CLAMD=y
SKIP_SOLR=y
SKIP_SOGO=y

De laatste 3 opties verwijderen diensten die niet nodig zijn in een minimale omgeving.

Voer daarna echo '#' > data/conf/dovecot/global_sieve_before uit.

Mailadm NGINX instellen

mailadm.example.org/new_email dient bereikbaar te zijn voor http-verzoeken. Hiervoor moeten er twee bestanden voor Mailcows Nginx-doorverwijzing aangemaakt worden. Ten eerste echo 'mailadm.example.org' > data/conf/nginx/server_name.active en ten tweede data/conf/nginx/site.mailadm.custom en voeg het volgende toe om te blokkeren:

 location /new_email {
  proxy_pass http://24.48.100.24:3691/;
 }

Let op: vervang het voorbeeld-ip-adres door dat van je eigen server.

Hierdoor worden alle verzoeken van mailadm.voorbeeld.org/new_email later naar de mailadm- container gestuurd.

Download Mailcow-containers

Voer nu sudo docker compose pull uit om de Mailcow-containers te downloaden. Als je geen toegang tot docker.com hebt, dan kun je een http- proxy gebruiken.

Start Mailcow

Start mailcow met de opdracht sudo docker compose up -d.

Schakel ipv6 uit in Mailcow

Als je server niet over een ipv6-adres beschikt, dan dien je ipv6 uit te schakelen.

Voeg de domeinnaam toe aan Mailcow

Nu kun je inloggen op de Mailcow-webinterface op https://mail.voorbeeld.org. De standaard gebruikersnaam is admin en het wachtwoord is moohoo. Wijzig het wachtwoord in een veiliger wachtwoord.

De Mailcow-webinterface.

Voeg vervolgens een domeinnaam toe via de webinterface: E-mail → Configuratie → Domeinnamen. De volgende instellingen zijn afdoende:

Domeinnaam instellen in Mailcow

Ga dan naar E-mail → Configuratie → Mailboxes en maak je eerste account aan. Je kunt dit account meteen testen in Delta Chat.

Optioneel: voeg aanvullende dns-items toe

In E-mail → Configuratie → Domeinen, direct naast je domeinnaam, staat een blauwe dns-knop. Hieronder staan aanbevelingen voor dns-items die kunnen helpen als je problemen met de aflevering van e-mails aan andere servers ervaart.

Dns-instellingen in Mailcow

Stel mailadm in

Nu kun je verder met het opzetten van mailadm. Met dit hulpmiddel kun je QR-codes genereren, die door Delta Chat-gebruikers kunnen worden gescand om een e-mailaccount aan te maken op je server. Dit is de eenvoudigste methode om aan de slag te gaan met Delta Chat.

Download mailadm

Je kunt onderstaande opdrachten gebruiken om mailadm te downloaden:

cd ~
git clone https://github.com/deltachat/mailadm
cd mailadm
mkdir docker-data

Compileer mailadm

Nu kun je de mailadm-dockercontainer compileren met sudo docker build . -t mailadm-mailcow.

Als docker.com of pypi.org geblokkeerd is:

Als je server docker.com, dl-cdn.alpinelinux.org of pypi.org niet kan bereiken, dan mislukt het compileren. In dat geval kan je de dockercontainer op een andere computer compileren en deze naar de vps kopiëren:

sudo docker build . -t mailadm-mailcow
sudo docker save -o mailadm-image.tar mailadm-mailcow
scp mailadm-image.tar voorbeeld.org:
ssh voorbeeld.org
sudo docker load --import mailadm-image.tar

Api-sleutel ophalen via webinterface

Nu kun je nogmaals naar https://mail.example.org/admin gaan om een mailcow-api- sleutel op te halen.

Activeer de api (met ‘Read-Write Access API’ en niet ‘Read-Only Access API’!) en voer het ip-adres van de br-mailcow-interface op je server in onder ‘Api-toegang van deze ip’s/CIDR-netwerknotaties toestaan’. Je kunt je ip-adres opvragen met behulp van ip a show br-mailcow.

Kruis ‘Api activeren’ aan, dan op ‘Wijzigingen opslaan’ en kopieer vervolgens de api-sleutel.

Stel mailadm in

Maak in de mailadm-map een .env-bestand aan en stel mailadm als volgt in:

MAIL_DOMAIN=voorbeeld.org
WEB_ENDPOINT=https://mailadm.voorbeeld.org/new_email
MAILCOW_ENDPOINT=https://mail.voorbeeld.org/api/v1/
MAILCOW_TOKEN=238473-081241-7A78B1-B7098C-E798BA

Voer bij MAILCOW_TOKEN de zojuist gekopieerde api-sleutel in.

Als je niet weet welke waarden je in .env moet kiezen, neem dan de documentatie van mailadm door.

Mailadm-alias toevoegen

Voeg de volgende alias toe om het uitvoeren van mailadm-opdrachten eenvoudiger te maken:

alias mailadm="$PWD/scripts/mailadm.sh"
echo "alias mailadm=$PWD/scripts/mailadm.sh" >> ~/.bashrc

Start mailadm

Nu kun je de databank en bot opzetten die mailadm zal gebruiken om opdrachten en ondersteuningsverzoeken van gebruikers te ontvangen:

mailadm init
mailadm setup-bot

Vervolgens word je gevraagd om een QR-code te scannen zodat je lid kunt worden van de beheerdersgroep, geverifieerde Delta Chat-groep. Iedereen in deze groep kan opdrachten versturen naar mailadm. Verstuur ‘/help’ aan de groep om te leren hoe je dit doet.

Nu is alles ingesteld en kan de mailadm-container voor eens en voor altijd worden gestart:

sudo docker run -d -p 3691:3691 --mount type=bind,source=$PWD/docker-data,target=/mailadm/docker-data --name mailadm mailadm-mailcow gunicorn -b :3691 -w 1 mailadm.app:app

Hiermee wordt de mailadm-dockercontainer gestart. Je kunt deze desgewenst herstarten met behulp van sudo docker restart mailadm.

Aan de slag met mailadm

Klaar is Kees! Je kunt nu je eerste toegangssleutels en gebruikers aanmaken met mailadm. Neem hiervoor de documentatie door. De documentatie bevat tevens probleem- oplossingstips.

Optioneel: schakel pop3 uit

Delta Chat maakt alleen gebruik van SMTP en IMAP, dus als al je gebruikers alleen gebruikmaken van Delta Chat, dan kun je pop3 uitschakelen.

Voeg hiervoor het volgende toe aan mailcow.conf:

POP_PORT=127.0.0.1:110
POPS_PORT=127.0.0.1:995

Pas de wijzigingen toe met de opdracht sudo docker compose up -d.

Optioneel: verwijs http-verkeer door naar https

Standaard reageert de nginx-server op onversleutelde opdrachten op poort 80. Dit kan slecht zijn voor de veiligheid, aangezien sommige gebruikers hun wachtwoord invoeren op deze onbeveiligde verbinding.

Dit kan worden voorkomen door een nieuw bestand data/conf/nginx/redirect.conf aan te maken en de volgende serverinstellingen toe te voegen:

server {
 root /web;
 listen 80 default_server;
 listen [::]:80 default_server;
 include /etc/nginx/conf.d/server_name.active;
 if ( $request_uri ~* "%0A|%0D" ) { return 403; }
 location ^~ /.well-known/acme-challenge/ {
  allow all;
  default_type "text/plain";
 }
 location / {
  return 301 https://$host$uri$is_args$args;
 }
}

Pas de wijzigingen toe met de opdracht sudo docker compose restart nginx-mailcow.

Optioneel: geen logboeken

Mailcow houdt de ip-adressen van al je gebruikers bij voor foutopsporingsdoeleinden. Als je deze kritieke informatie niet op je server wilt bewaren, dan kun je deze functie beter uitschakelen. Let op: dit maakt foutopsporing een heel stuk moeilijker. Niemand kan voor je bepalen of dit handig is in jouw omgeving.

Mailcow bewaart enkele logboeken in redis, die je kunt lezen via de webinterface. Echter, als je de opdracht ‘--save ""’ toevoegt aan de redis-servercontainer in docker-compose.yml, dan worden de logboeken alleen in het ramgeheugen bewaard, zodat ze hopelijk niet kunnen worden ingezien door een potentiële aanvaller.

Om de logboeken naar /dev/null - oftewel het hiernamaals - te verwijzen kun je:

De volgende regels toevoegen aan de container in mailcow-dockerized/docker-compose.yml:

   logging:
    driver: "syslog"
    options:
     syslog-address: "udp://127.0.0.1:514"
     syslog-facility: "local3"

Nu kun je rsyslog instellen om te luisteren naar die poort voor logboekinvoer. Haal het #-teken bij de volgende regels in /etc/rsyslog.conf weg:

module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

En voeg het volgende toe aan /etc/rsyslog.d/ om alles naar het hiernamaals te sturen:

local3.*    /dev/null
& stop

Herstart rsyslog met de opdracht sudo service rsyslog restart en mailcow met sudo docker compose up -d.

Neem de Mailcow-logboek- documentatie door om meer te weten te komen over alternatieve configuraties.