Polityka prywatności aplikacji Delta Chat

Jak Delta Chat przestrzega GDPR

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) jest często uważane za najdalej idące prawodawstwo dotyczące ochrony prywatności użytkowników. Na tej stronie przedstawiamy szczegółowo, w jak prosty sposób aplikacja Delta Chat jest zgodna z przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności użytkowników GDPR

W jaki sposób administratorzy danych (organizacje) odnoszą korzyści z korzystania z Delta Chat w celu zapewnienia zgodności z GDPR

Niniejsze oświadczenie odzwierciedla ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO=GDPR) z dnia 16.05.2018.

Location data

If you share your location in a chat, this location data is treated like other messages. Delta Chat will use your location data to display your locations to the other members of the chat.

Location data is collected even when the app is closed or not in use – for as long as you keep this optional features activated.

Polityka prywatności strony internetowej

Stan: 21 stycznia 2020

W Delta.Chat dbamy o to, aby nie tylko nasz komunikator, ale także strona internetowa Delta.Chat była zgodna z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych (2016/679). Dlatego minimalizujemy przetwarzanie Twoich danych do niezbędnego minimum (Prywatność zgodnie z projektem).

Główne informacje

Strona Delta.chat nie korzysta z własnych plików cookie ani stron trzecich, usług analizy witryny, usług reklamowych i marketingowych stron trzecich ani wtyczek mediów społecznościowych. Przetwarzanie danych ogranicza się do dobrowolnego kontaktu e-mailowego.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie zgodnie z RODO i innymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych w państwach członkowskich, a także innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych jest

Merlinux GmbH
Reichgrafen Str. 20 
79102 Freiburg

Twój adres kontaktowy w sprawach związanych z prywatnością w Delta.Chat:

delta-privacy@merlinux.eu

Listy mailingowe Delta

W przypadku dobrowolnego zapisania się na listy mailingowe Delta, przekazywany jest twój adres e-mail z maski wprowadzania danych, adres IP komputera, data i godzina rejestracji. Przetwarzanie tych danych służy wyłącznie do przetwarzania kontaktów i dostarczania publicznych komunikatów społeczności. Jak zwykle w przypadku projektów open source, udostępnione wiadomości można również znaleźć w publicznych archiwach. Podstawą prawną przetwarzania danych za zgodą jest art. 6 I lit.a GDPR. Adres e-mail użytkownika jest przechowywany tylko tak długo, jak długo jest aktywna subskrypcja listy mailingowej. Rezygnacja z subskrypcji dowolnej listy mailingowej umożliwia cofnięcie zgody.

Prawa osób zainteresowanych

Możesz zażądać od Delta.Chat informacji o tym, czy i jak przetwarzamy twoje dane. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 I lit.e lub lit.f GDPR. Jeśli przetwarzanie jest nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo do sprostowania/uzupełnienia, anulowania i, jeśli to konieczne, ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili możesz odwołać oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z listy mailingowej. Masz prawo do otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji aktualnych przepisów o ochronie danych w związku ze stale zmieniającą się sytuacją prawną i techniczną.