Polityka prywatności aplikacji Delta Chat

Jak Delta Chat przestrzega GDPR

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) jest często uważane za najdalej idące prawodawstwo dotyczące ochrony prywatności użytkowników. Na tej stronie przedstawiamy szczegółowo, w jak prosty sposób aplikacja Delta Chat jest zgodna z przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności użytkowników GDPR

W jaki sposób administratorzy danych (organizacje) odnoszą korzyści z korzystania z Delta Chat w celu zapewnienia zgodności z GDPR

Niniejsze oświadczenie odzwierciedla ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO=GDPR) z dnia 16.05.2018.

Dane lokalizacji

Jeśli udostępniasz swoją lokalizację na czacie, te dane o lokalizacji są traktowane jak inne wiadomości. Delta Chat użyje danych o twojej lokalizacji, aby wyświetlić twoje lokalizacje innym członkom czatu.

Dane o lokalizacji są gromadzone nawet wtedy, gdy aplikacja jest zamknięta lub nieużywana – tak długo, jak długo jest aktywna te opcjonalna funkcja.

Polityka prywatności strony internetowej

Stan: 21 stycznia 2020

W Delta.Chat dbamy o to, aby nie tylko nasz komunikator, ale także strona internetowa Delta.Chat była zgodna z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych (2016/679). Dlatego minimalizujemy przetwarzanie Twoich danych do niezbędnego minimum (Prywatność zgodnie z projektem).

Główne informacje

Strona Delta.chat nie korzysta z własnych plików cookie ani stron trzecich, usług analizy witryny, usług reklamowych i marketingowych stron trzecich ani wtyczek mediów społecznościowych. Przetwarzanie danych ogranicza się do dobrowolnego kontaktu e-mailowego.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie zgodnie z RODO i innymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych w państwach członkowskich, a także innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych jest

Merlinux GmbH
Reichgrafen Str. 20 
79102 Freiburg

Twój adres kontaktowy w sprawach związanych z prywatnością w Delta.Chat:

delta-privacy@merlinux.eu

Listy mailingowe Delta

W przypadku dobrowolnego zapisania się na listy mailingowe Delta, przekazywany jest twój adres e-mail z maski wprowadzania danych, adres IP komputera, data i godzina rejestracji. Przetwarzanie tych danych służy wyłącznie do przetwarzania kontaktów i dostarczania publicznych komunikatów społeczności. Jak zwykle w przypadku projektów open source, udostępnione wiadomości można również znaleźć w publicznych archiwach. Podstawą prawną przetwarzania danych za zgodą jest art. 6 I lit.a GDPR. Adres e-mail użytkownika jest przechowywany tylko tak długo, jak długo jest aktywna subskrypcja listy mailingowej. Rezygnacja z subskrypcji dowolnej listy mailingowej umożliwia cofnięcie zgody.

Prawa osób zainteresowanych

Możesz zażądać od Delta.Chat informacji o tym, czy i jak przetwarzamy twoje dane. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 I lit.e lub lit.f GDPR. Jeśli przetwarzanie jest nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo do sprostowania/uzupełnienia, anulowania i, jeśli to konieczne, ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili możesz odwołać oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z listy mailingowej. Masz prawo do otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji aktualnych przepisów o ochronie danych w związku ze stale zmieniającą się sytuacją prawną i techniczną.