Często Zadawane Pytania

Spieszysz się? W każdej chwili możesz przeczytać tę pomoc w aplikacji, także bez internetu.

Czym jest Delta Chat?

Delta Chat to nowa aplikacja do czatowania, która wysyła wiadomości e-mailem, w miarę możliwości zaszyfrowane przy użyciu Autocrypt. Nie musisz się nigdzie rejestrować, po prostu użyj swojego istniejącego konta e-mail w Delta Chat.

Jak mogę znaleźć ludzi, z którymi mogę czatować?

Dzięki Delta Chat możesz pisać na każdy istniejący adres e-mail - nawet jeśli odbiorca nie korzysta z aplikacji Delta Chat. Odbiorca nie musi instalować tej samej aplikacji co Twoja, tak jak w przypadku innych komunikatorów.

Jakie są zalety Delta Chat w porównaniu z innymi komunikatorami?

Jakie wiadomości pojawiają się w Delta Chat?

Domyślnie Delta Chat pokazuje wszystkie e-maile.

Możesz to zmienić w „Ustawienia » Czaty i media » Pokaż klasyczne e-maile”. Masz następujące opcje:

Co zrobić, jeśli oczekuję wiadomości od osoby, do której nie pisałem w przeszłości?

Czy Delta Chat obsługuje obrazy, filmy i inne załączniki?

Jak mogę dodawać lub przełączać się między wieloma kontami?

Możesz łatwo pracować z dodatkowymi kontami na klientach mobilnych i stacjonarnych Delta Chat, klikając:

Możesz także dowiedzieć się, jak dodawać konta do wielu urządzeń.

Kto widzi moje zdjęcie profilowe?

Czy w Delta Chat mogę ustawić tekst podpisu/status/motto?

Tak, możesz to zrobić w „Ustawienia » Profil » Tekst podpisu”. Twoje kontakty korzystające z Delta Chat, zobaczą go, przeglądając twoje dane kontaktowe. Dla wszystkich innych będzie on widoczny jako podpis e-mail pod tekstem wszystkich twoich wiadomości.

Czy Delta Chat obsługuje wiadomości e-mail w formacie HTML?

Dlaczego muszę wpisać moje hasło e-mail do Delta Chat? Czy to jest bezpieczne?

Podobnie jak w przypadku innych programów pocztowych, takich jak Thunderbird, K9-Mail lub Outlook, program potrzebuje hasła, aby można było go używać do wysyłania i odbierania e-maili. Oczywiście hasło jest przechowywane tylko na Twoim urządzeniu. Hasło jest przesyłane tylko do Twojego dostawcy poczty e-mail (po zalogowaniu), który i tak ma dostęp do Twojej poczty

Jeśli korzystasz z dostawcy poczty e-mail z obsługą OAuth2, takiego jak gmail.com lub yandex.ru, nie musisz przechowywać hasła na urządzeniu. W takim przypadku używany jest tylko token dostępu.

Ponieważ Delta Chat jest Open Source, możesz sprawdzić Kod źródłowy jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoje poświadczenia są przetwarzane w bezpieczny sposób. Cieszymy się z opinii, które sprawiają, że aplikacja jest bezpieczniejsza dla wszystkich naszych użytkowników.

Jakich uprawnień potrzebuje Delta Chat?

W zależności od używanego systemu operacyjnego możesz zostać poproszony o przyznanie uprawnień aplikacji. Oto, co robi Delta Chat z tymi uprawnieniami:

Co oznacza przypinanie, wyciszanie i archiwizowanie?

Użyj tych narzędzi, aby uporządkować swoje czaty i mieć wszystko na swoim miejscu:

Aby zarchiwizować lub przypiąć czat, dotknij i przytrzymaj (Android), użyj menu czatu (Android/Desktop) lub przesuń palcem w lewo (iOS); aby wyciszyć czat, użyj menu czatu (Android/Desktop) lub profilu czatu (iOS).

Co oznacza zielona kropka?

Jak działają znikające wiadomości?

Możesz włączyć „znikające wiadomości” w ustawieniach czatu, w prawym górnym rogu okna czatu, wybierając przedział czasu od 1 minuty do 5 tygodni.

Dopóki ustawienie nie zostanie ponownie wyłączone, aplikacja Delta Chat u każdego członka czatu zajmie się usuwaniem wiadomości po wybranym okresie. Przedział czasu rozpoczyna się w momencie, gdy odbiorca po raz pierwszy zobaczy wiadomość w Delta Chat. Wiadomości są usuwane zarówno na każdym koncie e-mail na serwerze, jak i w samej aplikacji.

Pamiętaj, że na znikających wiadomościach możesz polegać tylko wtedy, gdy ufasz swoim partnerom czatu; złośliwi partnerzy czatu mogą robić zdjęcia lub w inny sposób zapisywać, kopiować lub przesyłać dalej wiadomości przed usunięciem.

Poza tym, jeśli jeden z partnerów czatu odinstaluje Delta Chat, wiadomości nie zostaną usunięte z jego konta e-mail. Najprawdopodobniej nie będzie już można ich odszyfrować (o ile zostały najpierw zaszyfrowane).

Jak mogę usunąć swoje konto?

Gdy korzystasz z konta e-mail w Delta Chat, sposób usunięcia konta zależy od dostawcy poczty e-mail. Nie mamy żadnej kontroli nad twoim kontem e-mail, więc niestety nie możemy ci w tym pomóc.

Jeśli chcesz zachować konto, ale odinstalować Delta Chat, zaleca się opuszczenie każdego czatu grupowego przed odinstalowaniem Delta Chat.

Grupy

Tworzenie grupy

Dodanie członków do grupy

Usunąłem się przez przypadek.

Nie chcę już otrzymywać wiadomości od grupy.

Co oznaczają znaczniki wyświetlane obok wiadomości wychodzących?

Co się stanie, jeśli włączę opcję „Usuń wiadomości z serwera”?

Co się stanie, jeśli włączę opcję „Usuń wiadomości z urządzenia”?

Szyfrowanie i bezpieczeństwo

Jakie standardy są stosowane do szyfrowania end-to-end?

Autocrypt służy do automatycznego ustanawiania szyfrowania end-to-end kontaktów i czatów grupowych. Autocrypt wykorzystuje ograniczony i bezpieczny podzbiór standardu OpenPGP. W pełni zaszyfrowane wiadomości są oznaczone kłódką padlock.

Protokoły Secure-Join służą do nawiązywania rozmów z gwarantowanym szyfrowaniem typu end-to-end, które chroni przed atakami sieciowymi i zagrożonymi serwerami. Czaty oznaczone zielonym znacznikiem wyboru green checkmark gwarantują szyfrowanie end-to-end wiadomości.

Skąd mogę wiedzieć, czy wiadomości są szyfrowane metodą e2e?

Wszystkie całkowicie zaszyfrowane wiadomości są oznaczone kłódką:

padlock in bubble

Pełne szyfrowanie jest gwarantowane, jeśli obok tytułu czatu znajduje się zielony znacznik wyboru:

green checkmark in title

Jak mogę uzyskać gwarancję kompleksowego szyfrowania i zielone znaczniki wyboru?

Spotkaj się ze swoim partnerem na czacie poza Delta Chat, najlepiej osobiście, ale drugi kanał, taki jak czat wideo lub inny komunikator, również będzie w porządku. Wykonaj poniższą procedurę – pokaż/zeskanuj QR – ze swoim partnerem czatu. Jeden z was jest „Zapraszającym”, drugi „Dołączającym”.

Strona zapraszająca:

Strona dołączająca:

Zarówno osoba zapraszająca, jak i dołączająca:

Poczekaj, aż wiadomości sieciowe Secure-Join zostaną wymienione między obydwoma urządzeniami.

Gratulacje! Teraz będziecie automatycznie korzystać z gwarantowanego kompleksowego szyfrowania tego kontaktu i oboje będziecie mogli dodawać się nawzajem do grup oznaczonych zielonym znacznikiem wyboru green checkmark , w ten sposób automatycznie rozpowszechniając gwarantowane kompleksowe szyfrowanie wśród swoich członków.

Co oznacza zielony znacznik wyboru i „gwarantowane kompleksowe szyfrowanie”?

Tytuły czatów z zielonymi znacznikami wyboru green checkmark oznaczają, że wszystkie wiadomości na czacie będą w pełni szyfrowane i nie będą mogły zostać odczytane ani zmodyfikowane przez zhakowane serwery poczty e-mail lub dostawców Internetu. Dołączanie do czatów grupowych oznaczonych zielonym znacznikiem bezpiecznie rozpowszechnia informacje o szyfrowaniu wszystkich osób (i zielone znaczniki wyboru) w sposób gwarantujący kompleksowe szyfrowanie w grupie i pomiędzy członkami.

Profile kontaktów z zielonymi znacznikami wyboru green checkmark oznaczają, że obecnie gwarantujemy, że wiadomości kontaktu będą szyfrowane metodą end-to-end. Każdy kontakt oznaczony zielonym znacznikiem albo wykonał z tobą bezpośrednie skanowanie QR, albo został zweryfikowany przez inny kontakt oznaczony zielonym znacznikiem. Weryfikacje odbywają się automatycznie podczas dodawania członków do grup. Ktokolwiek doda kontakt do grupy oznaczonej zielonym znacznikiem, staje się osobą weryfikującą dla tych członków, którzy jeszcze nie wiedzieli o dodanym kontakcie. W profilu kontaktu możesz wielokrotnie dotykać tekstu „Zweryfikowano przez…”, aż dojdziesz do osoby, z którą bezpośrednio wykonałeś skanowanie QR.

Pamiętaj, że w profilu kontaktu możesz widzieć i klikać osoby weryfikujące, ale w tytule profilu nie ma zielonego znacznika wyboru. Zwykle oznacza to, że kontakt „wysłał wiadomość z innego urządzenia”.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe omówienie „gwarantowanego szyfrowania typu end-to-end”, zobacz Protokoły Secure-Join, a w szczególności przeczytaj o „zweryfikowanych grupach”, technicznym określeniu tak zwanego tutaj „zielonego znacznika wyboru” lub „gwarantowanego szyfrowania end-to-end” czatów.

Kontakt „wysłał wiadomość z innego urządzenia”, co mogę zrobić?

Twój czat z kontaktem utracił gwarantowane szyfrowanie typu end-to-end. Gdy zobaczysz to ostrzeżenie, zielony znacznik wyboru dla tego czatu i kontaktu został usunięty. Jeśli zdziwi cię nagły spadek gwarantowanego szyfrowania end-to-end tego kontaktu, nie akceptuj ostrzeżenia! Zamiast tego skontaktuj się ze swoim kontaktem za pośrednictwem drugiego kanału, takiego jak rozmowa wideo, inny komunikator lub rozmowa telefoniczna, aby dowiedzieć się, co się stało.

Jeśli twój kontakt rzeczywiście spowodował spadek gwarantowanego szyfrowania typu end-to-end, zapoznaj się z kolejnymi akapitami, aby poznać typowe przyczyny i sposoby ich łagodzenia. Niezależnie od tego, wszystkie inne czaty oznaczone zielonym znacznikiem są w pełni szyfrowane, nawet jeśli kontakt jest ich członkiem.

Twój kontakt korzysta z Delta Chat na drugim urządzeniu (telefonie lub laptopie)

Jeśli ma inne urządzenie z uruchomioną aplikacją Delta Chat, powinien usunąć konto z nowego urządzenia i dodać je jako drugie urządzenie zgodnie z opisem tutaj. Gdy tylko skontaktuje się z tobą później, ostrzeżenie zniknie, a na obu urządzeniach twojego kontaktu zostanie ustanowione gwarantowane szyfrowanie.

Twój kontakt ponownie zainstalował Delta Chat, używając swojego starego loginu do konta

Jeśli ma plik kopii zapasowej, powinien usunąć konto z nowego urządzenia i zamiast tego zaimportować plik kopii zapasowej, aby ponownie utworzyć konto. Gdy tylko skontaktuje się z tobą później, ostrzeżenie zniknie, a dla tego kontaktu zostanie przywrócone gwarantowane szyfrowanie.

Jeśli nie ma pliku kopii zapasowej, najlepiej wykonać skanowanie QR ze swoim partnerem czatu, aby przywrócić gwarantowane szyfrowanie end-to-end.

Twój kontakt wysłał wiadomość e-mail za pośrednictwem interfejsu poczty internetowej lub innej aplikacji e-mail i wkrótce ponownie zacznie korzystać z Delta Chat.

Jeśli masz pewność, że kontakt czasami korzysta z poczty internetowej lub innej aplikacji pocztowej, która nie zapewnia szyfrowania end-to-end, możesz zaakceptować ostrzeżenie. Gdy tylko twój kontakt ponownie skorzysta z Delta Chat, gwarantowane szyfrowanie end-to-end zostanie automatycznie przywrócone.

Twój kontakt całkowicie przestał korzystać z Delta Chat

Czasami utrzymanie kontaktu jest ważniejsze niż szyfrowanie end-to-end. „Szyfrowanie warstwy transportowej” (TLS) może w dalszym ciągu w znaczący sposób chronić poufność wiadomości przesyłanych między urządzeniem a serwerem poczty e-mail. Jednak bez kompleksowego szyfrowania Ty i Twój kontakt ufacie swojemu serwerowi poczty e-mail, że nie będzie czytać ani manipulować waszymi wiadomościami i nie będzie przekazywać ich osobom trzecim.

W każdym razie nie możesz zrobić nic innego, jak zaakceptować ostrzeżenie. Usuń także kontakt z aktywnej grupy oznaczonej zielonym znacznikiem, którą znajdziesz w sekcji „Współdzielone czaty” w profilu kontaktu. Dzięki temu twój kontakt nie otrzyma „nieczytelnych” wiadomości.

Jeśli kontakt usunął Delta Chat z powodu błędów lub niepożądanego zachowania, rozważ opublikowanie postu na naszym forum pomocy, aby pomóc nam zidentyfikować i rozwiązać typowe problemy. Dzięki!

Czy załączniki (zdjęcia, pliki, pliki audio itp.) są szyfrowane metodą end-to-end?

Tak.

Kiedy mówimy o „wiadomości zaszyfrowanej metodą end-to-end”, zawsze mamy na myśli, że zaszyfrowana jest cała wiadomość, łącznie ze wszystkimi załącznikami i metadanymi załączników, takimi jak nazwy plików.

Czy OpenPGP jest bezpieczny?

Tak, Delta Chat korzysta z bezpiecznego podzbioru OpenPGP i wyświetla wskaźnik bezpieczeństwa kłódki na wiadomości tylko wtedy, gdy cała wiadomość jest prawidłowo zaszyfrowana i podpisana. Na przykład „Odłączone podpisy” nie są traktowane jako bezpieczne.

OpenPGP samo w sobie nie jest niebezpieczne. Większość publicznie omawianych problemów związanych z bezpieczeństwem OpenPGP tak naprawdę wynika ze złej użyteczności lub złej implementacji narzędzi, lub aplikacji (lub obu). Szczególnie ważne jest rozróżnienie pomiędzy OpenPGP, standardem szyfrowania IETF, a GnuPG (GPG), narzędziem wiersza poleceń implementującym OpenPGP. Wiele publicznych komentarzy krytycznych na temat OpenPGP tak naprawdę omawia GnuPG, którego Delta Chat nigdy nie używał. Delta Chat korzysta raczej z implementacji OpenPGP Rust rPGP, dostępnej jako niezależny pakiet „pgp” i poddanej audytowi bezpieczeństwa w 2019 roku.

Naszym celem, wraz z innymi wdrażającymi OpenPGP, jest dalsza poprawa parametrów bezpieczeństwa poprzez wdrożenie nowego IETF OpenPGP Crypto-Refresh, który na szczęście został przyjęty latem 2023 roku.

Czy rozważałeś użycie alternatyw dla OpenPGP do szyfrowania typu end-to-end?

Tak, podążamy za rozwiązaniami takimi jak MLS lub Saltpack, ale przyjęcie ich oznaczałoby zerwanie kompleksowej interoperacyjności szyfrowania ze wszystkimi innymi aplikacjami e-mail, które zazwyczaj obsługują szyfrowanie OpenPGP. Nie byłaby to więc łatwa decyzja i użytkownicy muszą wprowadzić wymierne ulepszenia.

Delta Chat przyjmuje holistyczne podejście do „użytecznego bezpieczeństwa” i współpracuje z szeroką gamą grup aktywistów, a także renomowanymi badaczami, takimi jak TeamUSEC, aby poprawić rzeczywiste wyniki użytkowników przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Protokół przewodowy i standard ustanawiania szyfrowania end-to-end to tylko jedna część „wyników użytkownika”. Zobacz także nasze odpowiedzi na pytania dotyczące przejęcia urządzenia i metadanych wiadomości.

Czy Delta Chat jest podatny na EFAIL?

Nie, Delta Chat nigdy nie był podatny na atak EFAIL, ponieważ jego implementacja OpenPGP rPGP używa kodu wykrywania modyfikacji podczas szyfrowania wiadomości i zwraca błąd, jeśli kod wykrywania modyfikacji jest nieprawidłowy.

Delta Chat również nigdy nie był podatny na atak EFAIL „Direct Exfiltration”, ponieważ odszyfrowuje jedynie wiadomości multipart/encrypted, które zawierają dokładnie jedną zaszyfrowaną i podpisaną część, zgodnie ze specyfikacją Autocrypt Level 1.

Czy wiadomość jest udostępniana w postaci zwykłego tekstu, jeśli szyfrowanie end-to-end nie jest dostępne?

Nawet jeśli nie ma gwarancji, że twoje wiadomości będą zaszyfrowane metodą end-to-end, nadal są chronione przed dostawcami Internetu, takimi jak operatorzy komórkowi lub telewizji kablowej. Jednakże dostawcy poczty e-mail zarówno twoi, jak i twojego odbiorcy mogą czytać, analizować, a nawet modyfikować twoje wiadomości, w tym wszelkie załączniki, jeśli nie są one w pełni zaszyfrowane.

Delta Chat domyślnie korzysta ze ścisłego szyfrowania TLS, które zabezpiecza połączenia pomiędzy twoim urządzeniem a dostawcą poczty e-mail. Cała obsługa TLS Delta Chat została poddana niezależnemu audytowi bezpieczeństwa. Co więcej, połączenie między tobą a dostawcą poczty e-mail odbiorcy będzie zazwyczaj również szyfrowane. Jeśli zaangażowane serwery poczty e-mail obsługują MTA-STS, pomiędzy dostawcami poczty e-mail będzie egzekwowane szyfrowanie transportu. W takim przypadku komunikacja Delta Chat nigdy nie będzie udostępniana w Internecie w postaci zwykłego tekstu, nawet jeśli wiadomość nie została zaszyfrowana metodą end-to-end.

Pamiętaj, że utrzymywanie gwarantowanego szyfrowania typu end-to-end oprócz szyfrowania TLS zapewnia wszechstronne bezpieczeństwo między urządzeniami twoimi i odbiorców. Nawet twój dostawca poczty e-mail lub Internetu nie będzie w stanie przeczytać ani zmodyfikować twoich wiadomości.

W jaki sposób Delta Chat chroni metadane w wiadomościach?

Delta Chat chroni większość metadanych wiadomości, umieszczając następujące informacje w całkowicie zaszyfrowanej części wiadomości:

Serwery poczty e-mail nie mają dostępu do chronionych metadanych, ale widzą datę wiadomości, jej rozmiar oraz, co ważniejsze, adresy nadawcy i odbiorcy. Serwery poczty e-mail potrzebują adresów odbiorców, aby kierować i dostarczać wiadomości do urządzeń odbiorców.

Jak chronić metadane i kontakty w przypadku przejęcia urządzenia?

Zarówno w celu ochrony przed serwerami poczty e-mail gromadzącymi metadane, jak i przed zagrożeniem przejęcia urządzenia, zalecamy użycie zoptymalizowanej instancji serwera poczty e-mail Delta Chat w celu tworzenia pseudonimowych kont tymczasowych poprzez skanowanie kodów QR. Pamiętaj, że aplikacje Delta Chat na wszystkich platformach obsługują wiele kont, dzięki czemu możesz z łatwością korzystać z kont „1-tygodniowych” lub „1-miesięcznych” związanych z konkretnymi działaniami obok konta „głównego”, wiedząc, że wszystkie tymczasowe dane konta wraz ze wszystkimi metadanymi zostaną usunięte. Co więcej, jeśli urządzenie zostanie przejęte, nie będzie można łatwo zidentyfikować kontaktów korzystających z tymczasowych kont e-mail, w porównaniu z komunikatorami, które ujawniają numery telefonów w grupach czatów, które z kolei często są powiązane z tożsamością prawną.

Jak mogę sprawdzić informacje o szyfrowaniu?

Możesz sprawdzić stan szyfrowania end-to-end ręcznie w oknie dialogowym „Szyfrowanie” (profil użytkownika w systemie Android/iOS lub kliknij prawym przyciskiem myszy element listy czatu użytkownika na komputerze). Delta Chat pokazuje tam dwa odciski palców. Jeśli te same odciski palców pojawią się u ciebie i urządzeniu twojego kontaktu, połączenie jest bezpieczne.

Jak mogę sprawdzić stan szyfrowania wiadomości?

Mała kłódka w dymku wiadomości oznacza, że wiadomość od danego nadawcy została prawidłowo zaszyfrowana. Jeśli nie ma kłódki, wiadomość nie została prawidłowo zaszyfrowana metodą end-to-end, najprawdopodobniej dlatego, że nadawca korzysta z aplikacji lub interfejsu poczty internetowej bez obsługi szyfrowania typu end-to-end.

Dlaczego widzę niezaszyfrowane wiadomości?

Jeśli kontakt korzysta z aplikacji e-mail bez Autocrypt, wszystkie wiadomości od tego kontaktu (w czacie grupowym lub 1:1) nie będą w pełni szyfrowane, w związku z czym nie będą wyświetlane z „kłódką” przy wiadomościach. Pamiętaj, że nawet jeśli twoje kontakty korzystają z Delta Chat na swoim koncie, mogą również używać na tym koncie aplikacji e-mail bez Autocrypt, co może powodować sporadyczne wysyłanie niezaszyfrowanych wiadomości. Odpowiadanie niezaszyfrowanych wiadomości na niezaszyfrowane wiadomości jest wymagane przez funkcję Autocrypt, aby zapobiec nieczytelnym wiadomościom po stronie twoich kontaktów i ich aplikacji e-mail bez Autocrypt.

Jak mogę uzyskać zaszyfrowany ened-to-end czat z kontaktem Delta Chat, który czasami korzysta z poczty internetowej lub innej aplikacji e-mail bez Autocrypt?

Jeśli potrzebujesz bezpiecznie, kompleksowo zaszyfrowanego czatu z kontaktem, który korzysta ze swojego konta zarówno w Delta Chat, jak i w aplikacjach bez Autocrypt (np. poczta internetowa), najlepiej skonfigurować z nim gwarantowane szyfrowanie typu end-to-end, a następnie utworzyć gwarantowany zaszyfrowany end-to-end czat grupowy z wami dwoma jako członkami. W tym czacie grupowym wszystkie wiadomości będą w pełni szyfrowane, nawet jeśli bezpośredni czat między wami zawiera ostrzeżenie „…wysłano wiadomość z innego urządzenia”.

Jak mogę zapewnić kompleksowe szyfrowanie i usuwanie wiadomości?

Najlepszym sposobem, aby mieć pewność, że każda wiadomość jest kompleksowo zaszyfrowana, a metadane usunięte tak szybko, jak to możliwe, jest korzystanie z czatów z gwarantowanym szyfrowaniem end-to-end i włączonymi znikającymi wiadomościami.

Gwarantowane szyfrowane metodą end-to-end czaty chronią przed atakami MITM attacks, a włączenie znikających wiadomości powoduje usunięcie wiadomości z serwera po upływie czasu skonfigurowanego przez użytkownika.

Jeśli nie potrzebujesz dłuższej kopii wiadomości na serwerze, możesz także włączyć opcję „automatycznie usuń wiadomości z serwera”.

Czy Delta Chat obsługuje funkcję Perfect Forward Secrecy?

Nie, Delta Chat nie obsługuje funkcji Perfect Forward Secrecy (PFS). Oznacza to, że jeśli twój prywatny klucz deszyfrujący Delta Chat wycieknie i ktoś zdobędzie twoje wcześniejsze wiadomości w trakcie przesyłania, będzie mógł je odszyfrować i odczytać przy użyciu ujawnionego klucza deszyfrowania.

Należy jednak pamiętać, że jeśli ktoś zdobędzie twoje klucze deszyfrujące, zazwyczaj będzie mógł również uzyskać twoje wiadomości, niezależnie od tego, czy obowiązuje zasada Perfect Forward Secrecy, czy nie. Typową sytuacją w świecie rzeczywistym w przypadku wycieku kluczy deszyfrujących jest przejęcie urządzenia, które omawiamy w naszej odpowiedzi na temat przejęcia metadanych i urządzenia.

Możliwe, że Delta Chat ewoluuje, aby wspierać Perfect Forward Secrecy, ponieważ OpenPGP to tylko kontener na zaszyfrowane wiadomości, ale zarządzanie kluczami szyfrowania (a tym samym rotacja kluczy lub „zapadanie kluczy”) mogłoby być zorganizowane w elastyczny sposób. Zobacz prototyp PFS firmy Seqouia, aby zapoznać się z istniejącymi eksperymentami w społeczności implementatorów OpenPGP.

Czy szyfrowanie end-to-end Delta Chat jest tak samo bezpieczne jak Signal?

To zależy od tego, co jest dla ciebie ważne. Delta Chat nie obsługuje PFS tak jak Signal, ale zapewnia gwarantowane szyfrowane end-to-end czatów, które jest zabezpieczeniem przed zaatakowanymi serwerami lub uszkodzonymi sieciami. Signal i większość innych komunikatorów obsługujących PFS nie zapewniają praktycznego schematu ochrony czatów grupowych przed atakami sieciowymi, które są prawdopodobnie bardziej niepokojące niż potencjalny atakujący, który przejmuje twój telefon i prywatne ustawienia szyfrowania i w ten sposób nie twoje wiadomości i mimo to ma pełny zapis wszystkich poprzednio zaszyfrowanych wiadomości.

W każdym razie szyfrowanie end-to-end Delta Chat wykorzystuje bezpieczny podzbiór OpenPGP, który został poddany niezależnemu audytowi bezpieczeństwa.

Czy mogę ponownie wykorzystać mój istniejący klucz prywatny?

Tak. The best way is to send an Autocrypt Setup Message from the other e-mail client. Look for something like Start Autocrypt Setup Transfer in the settings of the other client and follow the instructions shown there.

Alternatywnie możesz zaimportować klucz ręcznie w „Ustawienia » Zaawansowane » Importuj tajne klucze”. Uwaga: Upewnij się, że klucz nie jest chroniony hasłem lub wcześniej usuń hasło.

Jeśli nie masz klucza lub nawet nie wiesz, że go potrzebujesz nie przejmuj się: Delta Chat generuje go w razie potrzeby, nie trzeba naciskać przycisku, aby to zrobić.

Nie mogę zaimportować istniejącego klucza PGP do Delta Chat.

Jest wielce prawdopodobne, że problemem jest klucz, który jest zaszyfrowany i/lub używa hasła. Takie klucze nie są obsługiwane przez Delta Chat. Usuń szyfrowanie i hasło i spróbować ponownie zaimportować klucz.

Innym częstym błędem jest nieprawidłowe zakończenie pliku. Użyj opancerzonego formatu ASCII i końcówki pliku .asc.

Rozsądny format, Delta Chat obsługuje popularne formaty kluczy prywatnych OpenPGP, jednak jest mało prawdopodobne, że będziemy obsługiwać 100% wszystkich kluczy prywatnych z dowolnych źródeł. To również nie jest głównym celem Delta Chat (w rzeczywistości, znaczna większość użytkowników Delta Chat nie będzie miała żadnego klucza przed rozpoczęciem korzystania z Delta). Jednak staramy się wspierać klucze prywatne z innych źródeł tak dobrze jak to tylko możliwe.

Usunięcie hasła z klucza prywatnego będzie się różnić w zależności od oprogramowania używanego do zarządzania kluczami PGP. Za pomocą programu Enigmail można ustawić hasło na pustą wartość w oknie zarządzania kluczami. Z GnuPG możesz ustawić je z linii poleceń. W przypadku innych programów można znaleźć rozwiązanie online.

Czy Delta Chat był niezależnie kontrolowany pod kątem luk w zabezpieczeniach?

Projekt Delta Chat przeszedł w ostatnich latach cztery niezależne audyty bezpieczeństwa:

-W 2019 r. firma Include Security przeanalizowała biblioteki PGP i RSA Delta Chat. Nie znaleziono żadnych krytycznych problemów, ale dwa poważne problemy, które później naprawiliśmy. Ujawniła również jeden problem o średniej wadze i kilka mniej poważnych, ale nie było możliwości wykorzystania tych luk w implementacji Delta Chat. Niektóre z nich jednak naprawiliśmy od czasu zakończenia kontroli. Pełny raport można przeczytać tutaj.

Multi-klient

Czy mogę korzystać z Delta Chat na wielu urządzeniach w tym samym czasie?

Tak. Delta Chat 1.36 comes with a new, experimental function for using the same account on different devices:

Przenoszenie powinno rozpocząć się po kilku sekundach, a podczas przenoszenia oba urządzenia będą pokazywać postęp. Poczekaj, aż zakończy się na obu urządzeniach.

W przeciwieństwie do wielu innych komunikatorów, po udanym przenoszeniu oba urządzenia są całkowicie niezależne. Jedno urządzenie nie jest potrzebne do działania drugiego.

Rozwiązywanie problemów

Ręczny transfer

Ta metoda jest zalecana tylko wtedy, gdy opisana powyżej opcja „Dodaj kolejne urządzenie” nie działa.

Czy są jakieś plany wprowadzenia klienta Web Delta Chat?

Do czego służy ustawienie „Wyślij kopię do siebie”?

Wysłanie kopii wiadomości do siebie zapewnia otrzymywanie własnych wiadomości na wszystkich urządzeniach. Jeśli masz wiele urządzeń i jej nie włączysz, zobaczysz tylko wiadomości od innych osób oraz wiadomości, które wysyłasz z bieżącego urządzenia.

Kopia jest wysyłana do skrzynki odbiorczej, a następnie przenoszona do folderu DeltaChat; nie jest umieszczana w folderze „Wysłane”. Delta Chat nigdy nie przesyła niczego do folderu Wysłane, ponieważ oznaczałoby to dwukrotne przesłanie wiadomości (raz przez SMTP i raz przez IMAP do folderu Wysłane).

Domyślne ustawienie kopiowania do siebie to „nie”.

Po co mam wybrać opcję oglądania folderu „Wysłane”?

Jedynym powodem, dla którego ktoś chce oglądać folder Wysłane, jest to, że używa innego programu pocztowego (takiego jak Thunderbird) razem z aplikacją Delta Chat i chce, aby jego program pocztowy „uczestniczył” w rozmowach na czacie.

Jednak zalecamy używanie klienta Delta Chat Desktop; możesz go pobrać z get.delta.chat. Opcja oglądania folderu „Wysłane” może w przyszłości zniknąć. Została wprowadzona w czasie, gdy na żadnej platformie nie był dostępny klient Delta Chat Desktop.

Dlaczego mogę nie widzieć folderu DeltaChat?

Niektórzy używają Delta Chat jako zwykłego klienta poczty e-mail i chcą używać folderu Skrzynka odbiorcza dla swojej poczty zamiast folderu DeltaChat. Jeśli wyłączysz opcję „Oglądaj folder DeltaChat”, powinieneś również wyłączyć opcję „Automatyczne przenoszenie do folderu DeltaChat”. W przeciwnym razie usuwanie wiadomości lub konfiguracja wielu urządzeń może nie działać poprawnie.

Aplikacje webxdc

W Delta Chat możesz udostępniać aplikacje webxdc i załączniki z rozszerzeniem pliku .xdc. Mogą robić bardzo różne rzeczy i uczynić Delta Chat naprawdę rozszerzalnym komunikatorem.

Jak prywatne są aplikacje webxdc?

Gdzie mogę zdobyć aplikacje webxdc?

Jak mogę tworzyć własne aplikacje webxdc?

Funkcje eksperymentalne

Jesteśmy bardzo wdzięczni za opinie na temat tych funkcji — chcesz podzielić się swoimi pomysłami? Dołącz do forum, aby wnieść swój wkład. Możesz wygodnie zalogować się za pośrednictwem Delta Chat i skanowaniu kodu QR, co jest kolejnym dość stabilnym eksperymentem, który przeprowadzamy na boku (sic!).

Jak mogę korzystać z połączeń audio/wideo z Delta Chat?

Co to są Listy rozgłoszeniowe i jak mogę ich używać?

Jak mogę udostępnić swoją lokalizację moim rozmówcom?

Co właściwie chroni eksperymentalne szyfrowanie bazy danych?

Dlaczego mogę wybrać, aby widzieć tylko folder DeltaChat?

To jest ustawienie eksperymentalne dla niektórych osób, które eksperymentują z regułami po stronie serwera. Nie wszyscy dostawcy to obsługują, ale w przypadku niektórych możesz przenieść wszystkie wiadomości z nagłówkiem „Chat-Version” do folderu DeltaChat. Zwykle byłoby to zrobione przez aplikację Delta Chat.

Włączenie „Pobieraj tylko z folderu DeltaChat” ma sens, jeśli masz:

W tym przypadku Delta Chat nie musi obserwować skrzynki odbiorczej, a wystarczy, że będzie obserwować tylko folder DeltaChat.

Jak mogę zmienić moje konto na inny adres e-mail?

  1. Zmień swój adres w „Ustawienia » Hasło i konto” i wprowadź hasło do swojego nowego konta (i jeśli to konieczne, ustawienia serwera). Otrzymasz informację o przeniesieniu na nowy adres. Dodatkowe powiadomienie pojawi się również na czacie „Komunikaty urządzenia”.

  2. Jeśli to możliwe, pozwól, aby twój stary dostawca poczty e-mail przekazywał wszystkie wiadomości na twój nowy adres.

  3. Poinformuj swoje kontakty, że zmieniłeś adres. Pisanie do gwarantowanych szyfrowaniem end-to-end czatów i grup sprawi, że automatycznie zauważą twoją przenosiny i będą kontynuować rozmowę z tobą, korzystając z twojego nowego adresu.

Pamiętaj, że Delta Chat nie będzie już pobierać wiadomości od twojego starego dostawcy poczty e-mail. Jeśli nie skonfigurowałeś swojego dostawcy poczty e-mail do przekazywania wiadomości (krok 2.), tylko te kontakty, do których wysłałeś wiadomość w gwarantowanym szyfrowaniem end-to-end czacie, wyślą wiadomości na twój nowy adres.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj nasz wpis na blogu na ten temat.

Różne

Czy Delta Chat działa z moim dostawcą poczty e-mail?

Chcę zarządzać własnym serwerem e-mail dla Delta Chat. Co polecacie?

Jeśli Delta Chat korzysta z poczty e-mail, czy naprawdę jest to komunikator internetowy?

Czy w Delta Chat mogę ustawić temat wiadomości e-mail?

Delta Chat automatycznie ustawia (i szyfruje!) klasyczny temat wiadomości e-mail na nazwę grupy lub nazwę nadawcy.

Jeśli więc chcesz samodzielnie ustawić temat, na przykład w przypadku oficjalnego e-maila do kontaktu biznesowego, możesz utworzyć grupę składającą się tylko z ciebie i odbiorców. Ustaw tytuł czatu na żądany temat, a następnie wyślij swój e-mail jako pierwszą wiadomość. Jeśli odbiorcy nie korzystają z Delta Chat, będzie to dla nich wyglądać jak zwykły, formalny e-mail. Jeśli ustawisz tekst podpisu, otrzymasz dodatkowe punkty profesjonalizmu.

Czy Delta Chat jest kompatybilny z Protonmail / Tutanota / Criptext?

Interesują mnie szczegóły techniczne. Możesz powiedzieć mi coś więcej?

W jaki sposób finansowany jest rozwój Delta Chat?

Delta Chat nie otrzymuje żadnego kapitału wysokiego ryzyka, nie jest zadłużony i nie jest pod presją generowania ogromnych zysków lub sprzedawania reklamodawcom użytkowników i ich przyjaciół oraz rodziny (lub gorzej). Raczej korzystamy z publicznych źródeł finansowania, jak dotąd pochodzących z UE i USA, aby wspomóc nasze wysiłki w inicjowaniu zdecentralizowanego i zróżnicowanego ekosystemu komunikatora, opartego na rozwoju społeczności Free i Open-Source.

Konkretnie, rozwój Delta Chat był dotychczas finansowany z tych źródeł:

Przekaż pieniądze

Wspomniane powyżej finansowanie pieniężne jest w większości organizowane przez merlinux GmbH we Freiburgu (Niemcy) i jest dystrybuowane do kilkunastu podmiotów na całym świecie.

Zapoznaj się z kanałami wpłat dla Delta Chat, aby uzyskać informacje o możliwościach wpłat zarówno pieniężnych, jak i innych.