Odtlačok

Delta Chat is an open source community project. Responsible for the content of our websites is:

merlinux GmbH
Reichsgrafenstr. 20
79102 Freiburg, Germany

E-mail: delta@merlinux.eu

Okresný súd vo Freiburgu: HRB709589 DPH: DE814082730 Výkonný riaditeľ: Holger Krekel

Komunitné kanály

Server zoznamu adries je prevádzkovaný prostredníctvom https://github.com/codespeaknet/sysadmin.