Verificar Descargas

En Android, podes verificar que o certificado da sinatura no APK concorda cunha de estas impresións dixitais SHA256:

Para mostrar a impresión dixital SHA256 do certificado de sinatura do APK podes utilizar keytool -printcert -jarfile <APK-file>