Descarga

iPhone/iPad
macOS
Código Fonte
Homebrew manual install: brew install --cask deltachat
Windows
Código FonteGet portable version (experimental)
Winget install: winget install 9PJTXX7HN3PK
GNU/Linux
Código Fonte
Flatpak manual install: flatpak install flathub chat.delta.desktop
Arch manual install: yay -S deltachat-desktop-git
Nix manual install: nix-env -f "<nixpkgs>" -iA deltachat-desktop

Rexistro de cambios

As versións de escritorio non requiren que se instale Delta Chat nun teléfono.

Requerimentos mínimos: Android 4.1 Jelly Bean ou iOS 11, iPhone 5s ou iPad 5/Air/Mini ou Windows 7, macOS 10.10 Yosemite, Ubuntu 12.04, Fedora 21 ou Debian 8 ou sistemas compatibles.

Ligazóns

Vista previa das versións

As versións anticipadas poden ter fallos e non deberían usarse en produción.