Descarga

iPhone/iPad
macOS
Código Fonte
Homebrew manual install: brew install --cask deltachat
Windows
Código FonteGet portable version (experimental)
Winget install: winget install 9PJTXX7HN3PK
GNU/Linux
Código Fonte
Flatpak manual install: flatpak install flathub chat.delta.desktop
Arch manual install: yay -S deltachat-desktop-git
Nix manual install: nix-env -f "<nixpkgs>" -iA deltachat-desktop
Ubuntu Touch
Código Fonte
See blog for details about this community driven effort

Rexistro de cambios

As versións de escritorio non requiren que se instale Delta Chat nun teléfono.

Requerimentos mínimos: Android 4.1 Jelly Bean ou iOS 12, iPhone 5s ou iPad 5/Air/Mini 2 ou Windows 7, macOS 10.11 El Capitan, Ubuntu 18.04, Fedora 29 ou Debian 10 ou sistemas compatibles.

Ligazóns

Vista previa das versións

As versións anticipadas poden ter fallos e non deberían usarse en produción.