Verificació de les descàrregues

Per Android, podeu verificar que el certificat signat a l’APK coincideix amb alguna de les següents empremtes SHA256:

Si voleu imprimir les empremtes SHA256 del certificat de signatura APK podeu fer servir, per ex.
keytool -list -printcert -jarfile <APK-file>