Descàrregues

iPhone/iPad
macOS
Codi font
Homebrew manual install: brew install --cask deltachat
Windows
Codi fontGet portable version (experimental)
Winget install: winget install 9PJTXX7HN3PK
GNU/Linux
Codi font
Flatpak manual install: flatpak install flathub chat.delta.desktop
Arch manual install: yay -S deltachat-desktop-git
Nix manual install: nix-env -f "<nixpkgs>" -iA deltachat-desktop
Ubuntu Touch
Codi font
See blog for details about this community driven effort

Registre de canvis

A les versions d’escriptori no els cal que Delta Chat estigui instal·lat a un telèfon.

Requeriments mínims: Android 4.1 Jelly Bean o iOS 12, iPhone 5s o iPad 5/Air/Mini 2 o Windows 7, macOS 10.11 El Capitan, Ubuntu 18.04, Fedora 29 o Debian 10 o sistemes compatibles.

Enllaços

Versions preliminars

Les versions preliminars podrien tenir nous bugs i no haurien d’usar-se en el dia a dia.