Imprint

Delta.Chat është projekt bashkësie burimi të hapur. Përgjegjës për lëndën e sajteve tona është:

merlinux GmbH
Reichsgrafenstr. 20
79102 Freiburg, Germany

E-mail: delta@merlinux.eu

Amtsgericht Freiburg: HRB709589
VAT: DE814082730
Drejtor Ekzekutiv: Holger Krekel

Community channels

Shërbyesi i listave të postimeve përdoret përmes https://github.com/codespeaknet/sysadmin.