Shkarkime të Delta/Android (Beta)

Testim versioni beta në Google Play Merreni nga F-Droid

Delta/Android është aplikacioni DeltaChat më i pasur në veçori dhe më i qëndrueshëm.

Shkarkime të Delta/Desktop (Beta)

Delta/Desktop është goxha i përdorshëm dhe mund të përdoret më vete ose i lidhur me Android-in ose iOS-in.

Delta/iOS nën TestFlight (Beta)

Shkarkojeni te Apple AppStore

Delta/iOS mbulon funksionet bazë, por jo krejt veçoritë e ofruara nga versionet Android ose Desktop. Versionet Beta jepen përmes Testflight-it.

Verifikoni Shkarkimet

Për Android, mund të verifikoni se dëshmia e nënshkrimit në APK përputhet me një nga shenjat vijuese SHA256 të gishtave:

Për shtypjen e shenjave të gishtave SHA256 të dëshmisë së nënshkrimit të APK-së mund të përdorni, për shembull,
keytool -list -printcert -jarfile <kartela-APK>