Shkarkoni Delta Chat-in

Delta Chat-i është në zhvillim

Një version beta për Android është i passhëm që nga F-Droid. Pas versionit 1.0 milestone do ta gjeni edhe në Google Play. Janë në plan variante të tjerë për iOS, Mac, Linux ose Windows. Mund të na përkrahni aktivisht në zhvillim.

Android (Beta)

Merreni te Google Play Merreni te F-Droid

Apple

Shkarkojeni te Apple AppStore

Zhvillimi për iOS ka filluar, por duhet më tepër punë deri sa të mund të paraqesim këtu një shkarkim. Ndihma është e mirëpritur :)

Linux

Delta Chat për Linux s’është ende gati. Sidoqoftë, është e mundur të xhirohet aplikacioni Android në Anbox (Android in a Box) në desktopin tuaj. Hollësi të mëtejshme jepen te faqja jonë FAQ.

Verifikoni Shkarkimet

Për Android, mund të verifikoni se dëshmia e nënshkrimit në APK përputhet me një nga shenjat vijuese SHA256 të gishtave:

Për shtypjen e shenjave të gishtave SHA256 të dëshmisë së nënshkrimit të APK-së mund të përdorni, për shembull,
keytool -list -printcert -jarfile <kartela-APK>