Referenca

Edhe pse Delta Chat gjendet ende në fazë beta, ka tashmë disa artikuj interesantë.

Kjo listë s’është edhe aq e plotë - kemi harruar ndonjë gjë? Ju lutemi, na e bëni të ditur ose thjesht bëni një pull request.

Blogu i Mozilla Thunderbird-it: FOSDEM 2019 dhe DeltaChat

03/2019, https://blog.mozilla.org/thunderbird/2019/03/fosdem-2019-and-deltachat/

habr.com (Sajt i madh mbi teknologjinë, në rusisht): децентрализованный мессенджер поверх электронной почты

03/2019, https://habr.com/ru/post/442266/

technolike.com (Blog mbi teknologjinë, nga Kuba): Delta chat, chatea por correo al más puro estilo WhatsApp

02/2019, https://tecnolikecuba.com/delta-chat-chatea-por-correo-al-mas-puro-estilo-whatsapp/

blog.lenzg.net: Si të përdoret Delta Chat me nënadresa email

02/2019, http://blog.lenzg.net/2019/02/using-delta-chat-with-email-sub-addresses/

iX (revistë në gjermanisht): Dargereicht - Autocrypt automatisiert E-Mail-Kryptografie

Ky artikull trajton Autocrypt-in, protokollin e përdorur nga Delta Chat për fshehtëzime të llojit skaj-më-skaj. Delta Chat përmendet diku.

05/2018, faqe 64, https://www.heise.de/select/ix/2018/5/1524784198472399

Linux User (revistë në gjermanisht): Privat dhe Konfidencial - Privatvergnügen

“Der pfiffige Messenger Delta Chat bietet eine interessante Alternative zu Datenkraken wie Whatsapp.”

03/2018, faqe 84, http://www.linux-community.de/Internal/Artikel/Print-Artikel/LinuxUser/2018/03/Privatvergnuegen

Hasecke (blog në gjermanisht): Mit Delta Chat per E-Mail chatten

“Delta Chat funktioniert flüssig – als Messenger und als E-Mail-Client.”

15.10.2017, https://www.hasecke.eu/post/delta-chat/

Cloudette (German blog): Delta Chat – ein neuer Star am Messenger-Himmel?!

“Für mich sieht das Ganze bisher sehr sehr gut aus und ich könnte mir vorstellen, dass ich damit nach und nach alle anderen Chat Messenger ablösen kann […]”

03.08.2017, https://cloudette.net/2017/08/03/delta-chat-ein-neuer-star-am-messenger-himmel/

Wissensarbeiter Jochen Plikat (blog në gjermanisht): Zur Zukunft von SMS, WhatsApp & Co. (3)

“Die Einrichtung von Delta Chat könnte kaum einfacher sein […]”

30.04.2019, https://jochen-plikat.com/2019/04/30/zur-zukunft-von-sms-whatsapp-co-3/