Pyetje të Bëra Shpesh

Të përgjithshme

Ç’është Delta Chat-i?

Delta Chat është një aplikacion i ri fjalosjeje që përdor email-et për shpërnguljen e mesazheve. Nëse merrni një mesazh fjalosjeje, thjesht përdorni aplikacionin tuaj email për ta lexuar mesazhin dhe për t’iu përgjigjur. Nuk ju duhet të regjistroheni diku, të shkoni te një sajt apo të instaloni Delta Chat-in.

Si mund të gjej njerëz për të biseduar?

Me Delta Chat-in, mund t’i shkruani cilësdo adresë email ekzistuese - madje edhe nëse marrësi nuk përdor aplikacionin Delta Chat. Kjo është një nga dallimet më të mëdha me programe të tjera të ngjashme: S’ka nevojë që marrësi të instalojë të njëjtin aplikacion si ju.

Cilat janë përparësitë e Delta Chat-it krahasuar me programe të tjerë të llojit?

Cilat mesazhe shfaqen në Delta Chat?

Delta Chat shfaq automatikisht …

Mesazhet e tjera nuk shfaqen automatikisht. Mesazhet e tjerë mund t’i shihni te menuja kryesore te Kërkesa kontakti dhe, në daçi, të filloni bisedë që prej atje.

Po Mesazhet e Padëshiruara?

A mbulon Delta Chat-i figura, video dhe bashkëngjitje të tjera?

A mbulon Delta Chat-i email-e HTML?

Grupe

Si mund të krijoj një grup?

Si të shtohen anëtarë te një grup?

Ç’është një grup i verifikuar?

Fshiva veten padashje.

S’dua t’i marr më mesazhet e një grupi.

Fshehtëzim

A ka Delta Chat-i fshehtëzim skaj-më-skaj?

Ç’duhet të bëj që të aktivizohet fshehtëzimi skaj-më-skaj?

Nëse s’ka fshehtëzim skaj-më-skaj, a lihet lidhja pa u fshehtëzuar fare?

Si mund ta kontrolloj fshehtëzimin?

Si mund ta verifikoj dërguesin?

Profili i përdoruesit shfaq disa të dhëna shtesë:

Cilët standarde përdoren për fshehtëzim skaj-më-skaj?

A mund të ripërdor kyçin tim ekzistues privat?

Nëse s’keni kyç ose as që e dinit se mund t’ju duhej një i tillë… mos u bëni merak: Delta Chat-i prodhon një të tillë, kur duhet, dhe s’keni gjë për të bërë.

Multi-klient

A mund ta përdor Delta Chat-in në shumë pajisje njëherësh në të njëjtën kohë?

Nëse doni të përdorni të njëjtën llogari në pajisje të ndryshme (të afta për Autocrypt), lypset të njëkohësoni aftësitë e tyre për fshehtëzim:

Të ndryshme

A funksionon Delta Chat me shërbimin tim email?

Më interesojnë hollësitë teknike. Mund të më tregoni diçka më tepër?