Pyetje të Bëra Rëndom

Ç’është Delta Chat-i?

Delta Chat është një aplikacion i ri bisedash që i dërgon mesazhet përmes emai-i, të fshehtëzuar, nëse është e mundur, me Autocrypt. Nuk ju duhet të regjistroheni gjëkundi, thjesht përdorni me Delta Chat-in llogarinë tuaj ekzistuese email.

Si mund të gjej persona për të biseduar me ta?

Me Delta Chat-in, mund t’i shkruani cilësdo adresë email ekzistuese - madje edhe kur marrësi nuk përdor aplikacionin Delta Chat. Për marrësin s’është e nevojshme të instalojë të njëjtin aplikacion me ju, si me programe të tjera.

Cilat janë përparësitë e Delta Chat-it krahasuar me programe të tjerë të llojit?

Cilat mesazhe shfaqen në Delta Chat?

Delta Chat shfaq automatikisht:

Mesazhe të tjerë nuk shfaqen automatikisht, dhe do të gjenden te Kërkesa kontakti. Nëse dëshirohet, një fjalosje mund të fillohet prej atje.

Po mesazhet e padëshiruara?

A mbulon Delta Chat-i figura, video dhe bashkëngjitje të tjera?

Kush e sheh profilin tim?

A mbulon Delta Chat-i email-e HTML?

Pse më duhet të jap fjalëkalimin e email-it tim në Delta Chat? A është e sigurt kjo?

Si edhe me programe të tjerë email-i, bie fjala, Thunderbird-i, K9-Mail-i, ose Outlook-u, programit i duhet fjalëkalimi, që kështu të mund të dërgoni email-e. Sigurisht, fjalëkalimi depozitohet vetëm në pajisjen tuaj. Fjalëkalimi i transmetohet vetëm furnizuesit të email-it tuaj (kur bëni hyrjen), i cili mund të hyjë te email-et tuaj, sido qoftë.

Nëse përdorni një furnizues email-i që mbulon OAuth2, bie fjala gmail.com ose yandex.ru, s’ka nevojë të depozitoni fjalëkalimin tuaj në pajisje. Në këtë rast do të përdoret vetëm një token hyrjesh.

Ngaqë Delta Chat-i është Me Burim të Hapur, mund të kontrolloni Kodin Burim, nëse doni të verifikoni se a trajtohen me siguri kredencialet tuaja. Na gëzojnë përshtypjet që e bëjn aplikacionin më të sigurt për krejt përdoruesit tanë.

Ç’leje lyp Delta Chat-i?

Në varësi të sistemit operativ në përdorim, mund t’ju kërkohet t’i akordoni leje aplikacionit. Ja se ç’bën Delta Chat-i me këto leje:

Grupe

Krijimi i një grupi

Shtoni anëtarë te një grup

Ç’është një grup i verifikuar? Pse është eksperimentale kjo?

Fshiva veten padashje.

S’dua t’i marr më mesazhet e një grupi.

Ç’duan të thonë dy shenjat në mesazhe grupi? Që gjithkush i ka lexuar tani mesazhet e mi?

Fshehtëzim

A ka Delta Chat-i fshehtëzim skaj-më-skaj?

Ç’duhet të bëj që të aktivizohet fshehtëzimi skaj-më-skaj?

Nëse s’ka fshehtëzim skaj-më-skaj, a lihet lidhja pa u fshehtëzuar fare?

Si mund ta verifikoj gjendjen kriptografike me një dërguesin?

Nëse jeni brenda një largësie imediate të partnerit të fjalosjes:

Nëse s’jeni pranë partnerit të fjalosje, gjendjen mund ta kontrolloni dorazi te dialogu “Fshehtëzim” (që nga profili i përdoruesit, në Android/iOS, ose, në desktop, djathtasklikoni te zëri chat-list të një përdoruesi):

Si mund ta kontrolloj fshehtëzimin e mesazheve?

Cilët standarde përdoren për fshehtëzim skaj-më-skaj?

Cili është dallimi mes grupesh të verifikuar dhe fjalosjesh 1:1 me kontakte të verifikuar?

A përdor Delta Chat-i Fshehtësi të Përsosur Përcjelljeje?

Si i mbron Delta Chat-i Tejtëdhënat e mia?

A mund të ripërdor kyçin tim ekzistues privat?

Nëse s’keni kyç ose as që e dinit se mund t’ju duhej një i tillë… mos u bëni merak: Delta Chat-i prodhon një të tillë, kur duhet, dhe s’keni gjë për të bërë.

S’eksportoj dot kyçet e mi ekzistues PGP në Delta Chat.

Ka një mundësi të mirë që problemi të jetë se kyçi juaj është fshehtëzuar dhe/ose përdor një fjalëkalim. Kyçe të tillë nuk mbulohen nga Delta Chat-i. Mund të hiqni fshehtëzimin me frazëkalim dhe fjalëkalimin dhe të riprovoni. Nëse doni të mbani frazëkalimin tuaj, do t’ju duhet të krijoni një alias email-i për ta përdorur me Delta Chat-in, që kyçi i Delta Chat-it të jetë i lidhur me këtë alias email-i.

Për sa u takon formateve, Delta Chat-i mbulon formate të rëndomtë OpenPGP kyçesh private, megjithatë, ka pak gjasa që të mbulojmë 100% të krejt kyçeve private të çfarëdo burimi. Kjo gjithashtu s’është fokusi kryesor i Delta Chat-it (në fakt, shumica dërrmuese e përdoruesve të Delta Chat-it s’do të kenë ndonjë kyç përpara se të zënë të përdorin Delta-n). Sidofoqtë, përpiqemi të mbulojmë kyçe private prej burimesh të tjera sa më mirë që të mundet.

Heqja e fjalëkalimi nga kyçi privat do të jetë e ndryshme, varet nga software-i që ju përdorni për administrim kyçesh PGP. Me Enigmail-in, mund t’i jepni fjalëkalimit tuaj një vlerë të zbrazët, që nga dritarja Administrim Kyçesh. Me GnuPG-në mund ta bëni përmes rreshti urdhrash. Për programe të tjera, mund të gjeni një zgjidhje në internet.

Pse nuk përdorni pEp (pretty easy privacy)?

Multi-klient

A mund ta përdor Delta Chat-in në shumë pajisje njëherësh në të njëjtën kohë?

Nëse doni të përdorni të njëjtën llogari në pajisje të ndryshme, duhet të eksportoni nga njëra pajisje një kopjeruatje dhe ta importoni te tjetra:

A ka ndonjë plan për të sjellë një Klient Web Delta Chat?

Pse mund të zgjedh të mos i vëzhgoj Të marrët?

Kjo është një veçori eksperimentale për disa vetë që eksperimentojnë me rregulla më anë të shërbyesit. Jo të gjithë furnizuesit e shërbimeve e mbulojnë këtë, por me disa mund të kaloni krejt mesazhet me një krye “Chat-Version” te dosja DeltaChat. Zakonisht kjo do të bëhej nga aplikacioni Delta Chat.

Çaktivizimi i Vëzhgimit të Të marrëve ka kuptim nëse keni:

Në këtë rast, Delta Chat-i s’ka nevojë të vëzhgojë Të marrët.

Përse hyn në punë rregullimi “Dërgojini Vetes Një Kopje”?

Dërgimi vetes i një kopjeje të mesazheve tuaj siguron marrjen e mesazheve tuaj në krejt pajisjet. Nëse keni disa pajisje dhe nuk i mbani ndezur, shihni vetëm mesazhet prej të tjerëve, dhe mesazhet që dërgoni prej pajisjes që keni hapur në atë çast.

Kopja dërgohet te Të marrët, dhe mandej kalohet te dosja DeltaChat; nuk vendoset te dosja “Të dërguar”. Delta Chat-i nuk ngarkon kurrë ndonjë gjë te dosja Të dërguar, ngaqë kjo do të thoshte ngarkim dy herë të një mesazhi (një herë përmes SMTP-s, dhe një herë përmes IMAP-it në dosjen Të dërguar).

Parazgjedhja për rregullimin dërgoja-vetes është “jo”.

Pse mund të zgjedh të vëzhgoj dosjen “Të dërguar”?

Arsyeja e vetme pse dikush mund të dojë të vëzhgojë dosjen Të marrë është kur përdoret tjetër program email-sh (bie fjala, Thunderbird-i) në krah të aplikacionit tuaj Delta Chat, dhe doni që MUA juaj të marrë pjesë në biseda.

Sidoqoftë, rekomandojmë të përdoret Klienti Desktop i Delta Chat-it; mund ta shkarkoni që nga get.delta.chat. Mundësia për vëzhgim të dosjes “Të dërguar” mund të hiqet në të ardhmen. Qe prurë në kohët kur s’kish klient Desktop Delta Chat për krejt platformat.

Pse mund të zgjedh të mos e vëzhgoj dosjen DeltaChat?

Disa e përdorin Delta Chat-in si një klient të rregullt email, dhe duan ta përdorin dosjen Të marrë për email-in e tyre, në vend se dosjen DeltaChat. Nëse çaktivizoni “Vëzhgo dosjen DeltaChat”, duhet të çaktivizoni edhe “kalo mesazhe bisedash te DeltaChat”. Përndryshe, fshirja e mesazheve në instalime me shumë pajisje mund të mos punojë si duhet.

Të ndryshme

A funksionon Delta Chat me shërbimin tim email?

Sa kohë që Delta Chat-i përdor email, a është vërtet një Shkëmbyes Mesazhesh të Atypëratyshme?

A është i përputhshëm Delta Chat-i me Protonmail-in / Tutanota-n / Criptext-in?

Më interesojnë hollësitë teknike. Mund të më tregoni diçka më tepër?

Si financohet zhvillimi i Delta Chat-it?

Pikësëpari, Delta Chat s’merr financime të llojit Venture Capital dhe s’është në borxhe, dhe nën trysni për të prodhuar përfitime të mëdha, apo të shesë përdoruesit bashkë me miqtë dhe familjet te reklamues (apo më keq).

Deri këtu, zhvillimi i Delta Chat-it është financuar nga katër burime kryesore:

Financimi monetar i përmendur më sipër u organizua nga merlinux GmbH në Frajburg (Gjermany), dhe shpërndarë më pas thuajse një duzine kontribuesish.

Financimi për 2020/2021 s’është përcaktuar ende. Po ndjekim një dorë mundësish me ente dhe partnerë të ndryshëm. Po shohim gjithashtu mundësinë të kërkojmë dhurime. Në fakt, kemi filluar paksa, eksperimentalisht llogari dhurimesh Delta Chat / Liberapay, por s’e kemi bërë ende publike këtë. Pati gjithashtu rreth 3-4 mijë euro dhuruar deri sot për Bjornin (autorin fillestar të Delta Chat-it) nga kanalet e dhurimit në Paypal dhe në bitkoin.