Pyetje të Bëra Shpesh

Të përgjithshme

Kujt mund t’i shkruaj?

Cilat janë përparësitë e Delta Chat-it krahasuar me programe të tjerë të llojit?

Po nëse marrësi nuk përdor Delta Chat-in?

Cilat mesazhe shfaqen në Delta Chat?

Delta Chat shfaq automatikisht …

Mesazhet e tjera nuk shfaqen automatikisht. Mesazhet e tjerë mund t’i shihni te menuja kryesore te Kërkesa kontakti dhe, në daçi, të filloni bisedë që prej atje.

Po Mesazhet e Padëshiruara?

A mbulon Delta Chat-i figura, video dhe bashkëngjitje të tjera?

A mbulon Delta Chat-i email-e HTML?

Grupe

Si mund të krijoj një grup?

Si të shtohen anëtarë te një grup?

Ç’është një grup i verifikuar?

Fshiva veten padashje.

S’dua t’i marr më mesazhet e një grupi.

Fshehtëzim

A ka Delta Chat-i fshehtëzim skaj-më-skaj?

Ç’duhet të bëj që të aktivizohet fshehtëzimi skaj-më-skaj?

Nëse s’ka fshehtëzim skaj-më-skaj, a lihet lidhja pa u fshehtëzuar fare?

Si mund ta kontrolloj fshehtëzimin?

Si mund ta verifikoj dërguesin?

Profili i përdoruesit shfaq disa të dhëna shtesë:

Cilët standarde përdoren për fshehtëzim skaj-më-skaj?

A mund të ripërdor kyçin tim ekzistues privat?

Nëse s’keni kyç ose as që e dinit se mund t’ju duhej një i tillë… mos u bëni merak: Delta Chat-i prodhon një të tillë, kur duhet, dhe s’keni gjë për të bërë.

Multi-klient

A mund ta përdor Delta Chat-in në shumë pajisje njëherësh në të njëjtën kohë?

Nëse doni të përdorni të njëjtën llogari në pajisje të ndryshme (të afta për Autocrypt), lypset të njëkohësoni aftësitë e tyre për fshehtëzim:

Të ndryshme

A funksionon Delta Chat me shërbimin tim email?

Më interesojnë hollësitë teknike. Mund të më tregoni diçka më tepër?