Pyetje të Bëra Rëndom

Jeni me ngut? Mund të lexoni këtë ndihmë me qetësi kurdo që të jetë, brenda aplikacionit, edhe pa internet.

Ç’është Delta Chat-i?

Delta Chat është një aplikacion i ri bisedash që i dërgon mesazhet përmes email-i, të fshehtëzuar, nëse është e mundur, me Autocrypt. Nuk ju duhet të regjistroheni gjëkundi, thjesht përdorni me Delta Chat-in llogarinë tuaj ekzistuese email.

Si mund të gjej persona për të biseduar me ta?

Me Delta Chat-in, mund t’i shkruani cilësdo adresë email ekzistuese - madje edhe kur marrësi nuk përdor aplikacionin Delta Chat. Për marrësin s’është e nevojshme të instalojë të njëjtin aplikacion me ju, si me programe të tjera.

Cilat janë përparësitë e Delta Chat-it krahasuar me programe të tjerë të llojit?

Cilat mesazhe shfaqen në Delta Chat?

Si parazgjedhje, Delta Chat i shfaq krejt email-et.

Këtë mund ta ndryshoni te “Rregullime -> Fjalosje & Media -> Shfaq Email-e Klasikë. Keni këto mundësi:

Po nëse pres një mesazh prej dikujt të cilit s’i kam shkruar në të kaluarën?

A mbulon Delta Chat-i figura, video dhe bashkëngjitje të tjera?

Si mund të shtoj shumë llogari, ose të kaloj nga njëra te tjetra?

Mundeni të punoni kollaj me llogari shtesë në klientët Delta Chat për celular dhe desktop, duke klikuar:

Mundet edhe të doni të mësoni si të shtoni llogari në pajisje të shumta.

Kush e sheh profilin tim?

Can I set a Signature Text/Status/Motto with Delta Chat?

Yes, you can do so under “Settings > Profile > Signature Text”. Your contacts who use Delta Chat will see it when they view your contact details. To everyone else, It will appear as an e-mail signature below the text of all your messages.

A mbulon Delta Chat-i email-e HTML?

Yes, incoming HTML messages come with a “Show full message” button. Outgoing messages always use plain text.

Pse më duhet të jap fjalëkalimin e email-it tim në Delta Chat? A është e sigurt kjo?

Si edhe me programe të tjerë email-i, bie fjala, Thunderbird-i, K9-Mail-i, ose Outlook-u, programit i duhet fjalëkalimi, që kështu të mund të dërgoni email-e. Sigurisht, fjalëkalimi depozitohet vetëm në pajisjen tuaj. Fjalëkalimi i transmetohet vetëm furnizuesit të email-it tuaj (kur bëni hyrjen), i cili mund të hyjë te email-et tuaj, sido qoftë.

Nëse përdorni një furnizues email-i që mbulon OAuth2, bie fjala gmail.com ose yandex.ru, s’ka nevojë të depozitoni fjalëkalimin tuaj në pajisje. Në këtë rast do të përdoret vetëm një token hyrjesh.

Ngaqë Delta Chat-i është Me Burim të Hapur, mund të kontrolloni Kodin Burim, nëse doni të verifikoni se a trajtohen me siguri kredencialet tuaja. Na gëzojnë përshtypjet që e bëjn aplikacionin më të sigurt për krejt përdoruesit tanë.

Ç’leje lyp Delta Chat-i?

Në varësi të sistemit operativ në përdorim, mund t’ju kërkohet t’i akordoni leje aplikacionit. Ja se ç’bën Delta Chat-i me këto leje:

Ç’do të thotë Fiksim, Heshtim, Arkivim?

Përdorini këto mjete për të sistemuar fjalosjet tuaja dhe për ta mbajtur gjithçka në vendin e vet:

Që të arkivoni ose fiksoni një fjalosje, prekeni gjatë (në Android), përdorni menunë e fjalosjes (në Android/Desktop), ose fërkojeni për majtas (në iOS); që të heshtoni një fjalosje, përdorni menunë e fjalosjes (në Android/Desktop), ose profilin e fjalosjes (në iOS).

Ç’do të thotë pika e gjelbër?

How do disappearing messages work?

You can turn on “disappearing messages” in the settings of a chat, at the top right of the chat window, by selecting a time span between 1 minute and 5 weeks.

Until the setting is turned off again, each chat member’s Delta Chat app takes care of deleting the messages after the selected time span. The time span begins when the receiver first sees the message in Delta Chat. The messages are deleted both in each email account on the server, and in the app itself.

Note that you can rely on disappearing messages only as long as you trust your chat partners; malicious chat partners can take photos, or otherwise save, copy or forward messages before deletion.

Apart from that, if one chat partner uninstalls Delta Chat, the messages will not get deleted from their email account. They will most likely also not be decryptable anymore (as long as they were encrypted in the first place).

Si mund ta fshij llogarinë time?

Ngaqë për Delta Chat-in përdorni një llogari email, se si mund të fshini llogarinë tuaj, varet nga shërbimi juaj email. Nuk kemi fuqi mbi llogarinë tuaj email, ndaj, mjerisht, s’mund t’ju ndihmojmë për këtë.

Nëse doni ta mbani llogarinë, por të çinstaloni Delta Chat-in, rekomandohet të braktisni çfarëdo grupi fjalosjeje, para çinstalimit të Delta Chat-it.

Grupe

Krijimi i një grupi

Shtoni anëtarë te një grup

Fshiva veten padashje.

S’dua t’i marr më mesazhet e një grupi.

Ç’duan të thonë shenjat e shfaqura pas mesazheve që dërgohen?

Ç’ndodh, nëse aktivizoj “Fshi nga shërbyesi mesazhe të vjetër”?

Ç’ndodh, nëse aktivizoj “Fshi prej pajisjes mesazhe të vjetër”?

Fshehtëzim dhe Siguri

Cilët standarde përdoren për fshehtëzim skaj-më-skaj?

Autocrypt is used for automatically establishing end-to-end encryption with contacts and group chats. Autocrypt uses a limited and secure subset of the OpenPGP standard. End-to-End encrypted messages are marked with a padlock padlock.

Secure-Join protocols are used for establishing chats with guaranteed end-to-end encryption which protects against network attacks and compromised servers. Chats marked with a green checkmark green checkmark guarantee end-to-end encrypted messages.

How can i know if messages are end-to-end encrypted?

All end-to-end encrypted messages carry a padlock:

padlock in bubble

End-to-end encryption is guaranteed if there is a green checkmark next to the chat title:

green checkmark in title

How can I get guaranteed end-to-end encryption and green checkmarks?

Meet your chat partner outside Delta Chat, preferably in person but a second channel like a video chat or a different messenger is fine as well. Perform the following QR show/scan procedure with your chat partner. One of you is the “Inviter”, the other is the “Joiner”.

Inviter side:

Joiner side:

Both Inviter and Joiner:

Wait while Secure-Join network messages are exchanged between both devices.

Congratulations! You now will automatically use guaranteed end-to-end encryption with this contact and both of you can add each other to green-checkmarked groups green checkmark, thereby automatically spreading guaranteed end-to-end encryption among its members.

What does the green checkmark and “guaranteed end-to-end encryption” mean?

Chat titles with green checkmarks green checkmark mean that all messages in the chat will be end-to-end encrypted and can not be read or altered by compromised e-mail servers or Internet providers. Joining green-checkmarked group chats safely spreads everybody’s encryption information (and green checkmarks) in a manner that guarantees end-to-end encryption in the group and among members.

Contact profiles with green checkmarks green checkmark mean that messaging a contact is currently guaranteed to be end-to-end encrypted. Every green-checkmarked contact either did a direct QR-scan with you or was introduced by a another green-checkmarked contact. Introductions happen automatically when adding members to groups. Whoever adds a contact to a green-checkmarked group becomes an introducer to those members who didn’t yet know about the added contact. In a contact profile you can tap on the “Introduced by …” text repeatedly until you get to the one with whom you directly did a QR-scan.

Note that in a contact profile you may see and tap introducers but there is no green checkmark in the profile title. This usually means that the contact “sent a message from another device”.

For more in-depth discussion of “guaranteed end-to-end encryption” please see Secure-Join protocols and specifically read about “Verified Groups”, the technical term of what is called here “green-checkmarked” or “guaranteed end-to-end encrypted” chats.

A contact “sent a message from another device”, what can i do?

Your chat with a contact lost guaranteed end-to-end encryption. The green checkmark was removed for this chat and contact when you see this warning. If you find the sudden drop of guaranteed end-to-end encryption surprising for this contact then don’t accept the warning! Instead check with your contact through a second channel like a video call, other messenger or a phone call, to find out what happened.

If your contact actually caused the drop of guaranteed end-to-end encryption please see the next paragraphs for common reasons and their mitigations. Regardless, all other green-checkmarked chats remain guaranteed end-to-end encrypted even if the contact is a member there.

Your contact is using Delta Chat on a second device (phone or laptop)

If they have another device with a Delta Chat app running, they should remove the account from the new device and add it as a second device as described here. As soon as they message you afterwards, the warning will be gone and guaranteed encryption is established with both devices of your contact.

Your contact reinstalled Delta Chat using their old account login

If they have a backup file, they should remove the account from the new device and rather import the backup file to re-create their account. As soon as they message you afterwards, the warning will be gone and guaranteed encryption is re-established for this contact.

If they don’t have a backup file, it’s best to perform a QR scan with your chat partner to re-establish guaranteed end-to-end encryption.

Your contact sent a mail through a webmail interface or another e-mail app and will get back to using Delta Chat soon again.

If you are sure that the contact sometimes uses webmail, or another mail app lacking end-to-end encryption, then you may accept the warning. As soon as your contact uses Delta Chat again, guaranteed end-to-end encryption will be automatically re-established.

Your contact stopped using Delta Chat entirely

Sometimes remaining in contact is more important than end-to-end encryption. “Transport Layer Encryption” (TLS) may still meaningfully protect the confidentiality of your messages between your device and the e-mail server. But without end-to-end encryption you and your contact are trusting your e-mail server to not read or manipulate your messages, and to not hand them to third parties.

In any case, you can not do much else than accept the warning. Please also remove the contact from any active green-checkmarked group which you can find in “Shared chats” in the Contact profile. This spares your contact from getting “unreadable” messages.

If the contact removed Delta Chat because of buggy or undesirable behaviour, please consider posting to our support forum to help us identify and address common problems. Thanks!

Are attachments (pictures, files, audio etc.) end-to-end encrypted?

Po

When we talk about an “end-to-end encrypted message” we always mean a whole message is encrypted, including all the attachments and attachment metadata such as filenames.

A është i siguruar OpenPGP?

Yes, Delta Chat uses a secure subset of OpenPGP and only displays a padlock security indicator on a message if the whole message is properly encrypted and signed. For example, “Detached signatures” are not treated as secure.

OpenPGP is not insecure by itself. Most publically discussed OpenPGP security problems actually stem from bad usability or bad implementations of tools or apps (or both). It is particularly important to distinguish between OpenPGP, the IETF encryption standard, and GnuPG (GPG), a command line tool implementing OpenPGP. Many public critiques of OpenPGP actually discuss GnuPG which Delta Chat has never used. Delta Chat rather uses the OpenPGP Rust implementation rPGP, available as an independent “pgp” package, and security-audited in 2019.

We aim, along with other OpenPGP implementors, to further improve security characteristics by implementing the new IETF OpenPGP Crypto-Refresh which was thankfully adopted in summer 2023.

Did you consider using alternatives to OpenPGP for end-to-end -encryption?

Yes, we are following efforts like MLS or Saltpack but adopting them would mean breaking end-to-end encryption interoperability with all other e-mail apps that typically support OpenPGP encryption. So it would not be a light decision to take and there must be tangible improvements for users.

Delta Chat takes a holistic “usable security” approach and works with a wide range of activist groupings as well as renowned researchers such as TeamUSEC to improve actual user outcomes against security threats. The wire protocol and standard for establishing end-to-end encryption is only one part of “user outcomes”, see also our answers to device-seizure and message-metadata questions.

A mund të preket Delta Chat-i nga EFAIL?

Jo, Delta Chat s’qe kurrë i cenueshëm nga EFAIL ngaqë sendërtimi në të i OpenPGP-së rPGP përdor Kod Pikasje Ndryshimesh, kur fshehtëzohen mesazhe dhe shfaq një gabim nëse Kodi i Pikasjes së Ndryshimeve është i pasaktë.

Delta Chat also never was vulnerable to the “Direct Exfiltration” EFAIL attack because it only decrypts multipart/encrypted messages which contain exactly one encrypted and signed part, as defined by the Autocrypt Level 1 specification.

Is a message exposed in cleartext if end-to-end encryption is not available?

Even if your messages are not guaranteed to be end-to-end encrypted, they are still protected from Internet providers like cell or cable companies. However, your and your recipient’s e-mail providers may read, analyze or even modify your messages, including any attachments, if they are not end-to-end encrypted.

Delta Chat by default uses strict TLS encryption which secures connections between your device and your e-mail provider. All of Delta Chat’s TLS-handling has been independently security audited. Moreover, the connection between your and the recipient’s e-mail provider will typically be transport-encrypted as well. If the involved e-mail servers support MTA-STS then transport encryption will be enforced between e-mail providers in which case Delta Chat communications will never be exposed in cleartext to the Internet even if the message was not end-to-end encrypted.

Note that maintaining guaranteed end-to-end encryption on top of TLS encryption provides pervasive safety between your and the recipient’s devices. Not even your e-mail or Internet provider will be able to read or modify your messages.

Si i mbron Delta Chat-i tejtëdhënat në mesazhe?

Delta Chat protects most message metadata by putting the following information into the end-to-end encrypted part of messages:

E-Mail servers do not get access to this protected metadata but they do see the message date as well as the message size, and, more importantly, the sender and receiver addresses. E-mail servers need receiver addresses to route and deliver messages to recipient’s devices.

Si të mbrohen tejtëdhënat dhe kontaktet, kur shtien në dorë një pajisje?

Both for protecting against metadata-collecting e-mail servers as well as against the threat of device seizure we recommend to use a Delta Chat optimized e-mail server instance to create pseudonymous temporary accounts through QR-code scans. Note that Delta Chat apps on all platforms support multiple accounts so you can easily use action-specific “1-week” or “1-month” accounts next to your “main” account with the knowledge that all temporary account data, along with all metadata, will be deleted. Moreover, if a device is seized then contacts using temporary e-mail accounts can not be identified easily, as compared to messengers which reveal phone numbers in chat groups which in turn are often associated with legal identities.

How can i check encryption information?

You may check the end-to-end encryption status manually in the “Encryption” dialog (user profile on Android/iOS or right-click a user’s chat-list item on desktop). Delta Chat shows two fingerprints there. If the same fingerprints appear on your own and your contact’s device, the connection is safe.

Si mund ta kontrolloj gjendjen e fshehtëzimit të mesazheve?

A little padlock in a message bubble denotes that the message was properly end-to-end encrypted from the given sender. If there is no padlock, the message was not properly end-to-end encrypted most likely because the sender uses an app or webmail interface without support for end-to-end–encryption.

Pse shoh mesazhe të pafshehtëzuar?

If a contact uses a non-Autocrypt e-mail app, all messages involving this contact (in a group or 1:1 chat) will not be end-to-end encrypted, and thus not show a “padlock” with messages. Note that even if your contacts use Delta Chat on their account, they might also use a non-Autocrypt e-mail app on that account which then may cause intermittently unencrypted messages. Replying unencrypted to unencrypted messages is mandated by Autocrypt to prevent unreadable messages on the side of your contacts and their non-Autocrypt e-mail app.

How can i get an end-to-end encrypted chat with a Delta Chat contact who sometimes uses webmail or another non-Autocrypt e-mail app?

If you need a safely end-to-end encrypted chat with a contact who is using their account both with Delta Chat and non-Autocrypt apps (e.g. webmail), it’s best to setup guaranteed end-to-end encryption with them and then create a guaranteed end-to-end encrypted group chat with you two as members. In this group chat all messages will be end-to-end encrypted even if the direct chat between you two has a “… sent a message from another device” warning.

How can I ensure message end-to-end encryption and deletion?

The best way to ensure every message is end-to-end encrypted, and metadata deleted as quickly as possible is using chats with guaranteed end-to-end encryption and turning on disappearing messages.

Guaranteed end-to-end encrypted chats protect against MITM attacks and turning on disappearing messages deletes the messages on the server after a user-configured time.

Nëse s’ju duhet te shërbyesi një kopje jetëgjatë e mesazheve tuaj, mund edhe të aktivizoni “fshiji automatikisht nga shërbyesi mesazhe”.

Does Delta Chat support Perfect Forward Secrecy?

No, Delta Chat doesn’t support Perfect Forward Secrecy (PFS). This means that if your Delta Chat private decryption key is leaked, and someone has collected your prior in-transit messages, they will be able to decrypt and read them using the leaked decryption key.

Note, however, that if anyone obtains to your decryption keys, they will typically also be able to obtain your messages, irrespective if Perfect Forward Secrecy is in place or not. The typical real-world situation for leaked decryption keys is device seizure which we discuss in our answer on metadata and device seizure.

It is possible that Delta Chat evolves to support Perfect Forward Secrecy, because OpenPGP is just a container for encrypted messages but encryption key management (and thus key rotation or key “ratcheting”) could be organized in flexible ways. See Seqouia’s PFS prototype for existing experiments in the OpenPGP implementor community.

Is end-to-end encryption of Delta Chat as safe as Signal?

It depends on what is important to you. Delta Chat does not support PFS like Signal does but it provides guaranteed end-to-end encrypted chats that are safe against compromised servers or corrupted networks. Signal and most other PFS-supporting messengers do not provide a practical scheme for protecting chat groups from network attacks which are arguably more worrysome than a potential attacker who seizes your phone and private encryption setup but somehow not your messages, yet has a full record of all past encrypted messages.

In any case, Delta Chat’s end-to-end encryption uses a secure subset of OpenPGP which has been independently security-audited.

A mund të ripërdor kyçin tim ekzistues privat?

Po The best way is to send an Autocrypt Setup Message from the other e-mail client. Look for something like Start Autocrypt Setup Transfer in the settings of the other client and follow the instructions shown there.

Ndryshe, mund ta importoni kyçin dorazi te “Rregullime -> Rregullime të mëtejshme -> Importoni kyçe të fshehtë”. Kujdes: Sigurohuni se kyçi s’është i mbrojtur me fjalëkalim, ose hiqeni fjalëkalimin që më parë.

Nëse s’keni kyç, ose as që e dinit se mund t’ju duhej një i tillë… mos u bëni merak: Delta Chat-i prodhon një të tillë, kur duhet dhe s’ju duhet të shtypni një buton për këtë.

S’eksportoj dot kyçet e mi ekzistues PGP në Delta Chat.

Ka shumë mundësi që problemi të jetë se kyçi juaj është i fshehtëzuar dhe/ose përdor një fjalëkalim. Kyçe të tillë nuk mbulohen nga Delta Chat. Ju lutemi, hiqeni fshehtëzimin dhe fjalëkalimin dhe riprovoni importimin.

Another common error is having the wrong file ending. Use the ASCII armored format and an .asc file ending.

Për sa u takon formateve, Delta Chat-i mbulon formate të rëndomtë OpenPGP kyçesh private, megjithatë, ka pak gjasa që të mbulojmë 100% të krejt kyçeve private të çfarëdo burimi. Kjo gjithashtu s’është fokusi kryesor i Delta Chat-it (në fakt, shumica dërrmuese e përdoruesve të Delta Chat-it s’do të kenë ndonjë kyç përpara se të zënë të përdorin Delta-n). Sidofoqtë, përpiqemi të mbulojmë kyçe private prej burimesh të tjera sa më mirë që të mundet.

Heqja e fjalëkalimi nga kyçi privat do të jetë e ndryshme, varet nga software-i që ju përdorni për administrim kyçesh PGP. Me Enigmail-in, mund t’i jepni fjalëkalimit tuaj një vlerë të zbrazët, që nga dritarja Administrim Kyçesh. Me GnuPG-në mund ta bëni përmes rreshti urdhrash. Për programe të tjera, mund të gjeni një zgjidhje në internet.

Multi-klient

A mund ta përdor Delta Chat-in në shumë pajisje njëherësh në të njëjtën kohë?

Po Delta Chat 1.36 comes with a new, experimental function for using the same account on different devices:

Ndryshe nga mjaft shkëmbyes të tjerë mesazhesh, pas një shpërngulje të suksesshme, që të dyja pajisjet janë plotësisht të pavarura. Njëra pajisja s’ka nevojë për tjetrën që të funksionojë.

Diagnostikim

Manual Transfer

Kjo metodë rekomandohet vetëm nëse “Shtoni Pajisje të Dytë” si përshkruhet më sipër s’funksionon.

A ka ndonjë plan për të sjellë një Klient Web Delta Chat?

Përse hyn në punë rregullimi “Dërgojini Vetes Një Kopje”?

Dërgimi vetes i një kopjeje të mesazheve tuaj siguron marrjen e mesazheve tuaj në krejt pajisjet. Nëse keni disa pajisje dhe nuk i mbani ndezur, shihni vetëm mesazhet prej të tjerëve, dhe mesazhet që dërgoni prej pajisjes që keni hapur në atë çast.

Kopja dërgohet te Të marrët, dhe mandej kalohet te dosja DeltaChat; nuk vendoset te dosja “Të dërguar”. Delta Chat-i nuk ngarkon kurrë ndonjë gjë te dosja Të dërguar, ngaqë kjo do të thoshte ngarkim dy herë të një mesazhi (një herë përmes SMTP-s, dhe një herë përmes IMAP-it në dosjen Të dërguar).

Parazgjedhja për rregullimin dërgoja-vetes është “jo”.

Pse mund të zgjedh të vëzhgoj dosjen “Të dërguar”?

Arsyeja e vetme pse dikush mund të dojë të vëzhgojë dosjen Të marrë është kur përdoret tjetër program email-sh (bie fjala, Thunderbird-i) në krah të aplikacionit tuaj Delta Chat, dhe doni që MUA juaj të marrë pjesë në biseda.

Sidoqoftë, rekomandojmë të përdoret Klienti Desktop i Delta Chat-it; mund ta shkarkoni që nga get.delta.chat. Mundësia për vëzhgim të dosjes “Të dërguar” mund të hiqet në të ardhmen. Qe prurë në kohët kur s’kish klient Desktop Delta Chat për krejt platformat.

Pse mund të zgjedh të mos e vëzhgoj dosjen DeltaChat?

Disa e përdorin Delta Chat-in si një klient të rregullt email, dhe duan ta përdorin dosjen Të marrë për email-in e tyre, në vend se dosjen DeltaChat. Nëse çaktivizoni “Vëzhgo dosjen DeltaChat”, duhet të çaktivizoni edhe “kalo mesazhe bisedash te DeltaChat”. Përndryshe, fshirja e mesazheve në instalime me shumë pajisje mund të mos punojë si duhet.

aplikacione webxdc

In Delta Chat, you can share webxdc apps, attachments with an .xdc file extension. They can do very different things, and make Delta Chat a truly extendable messenger.

Sa private janë aplikacionet webxdc?

Ku mund të marr aplikacione webxdc?

Si mund të krijoj aplikacionet e mia webxdc?

Veçori Eksperimentale

We are very grateful for feedback on these features - do you want to share your ideas? Join the Forum to contribute. You may conveniently login via Delta Chat and a QR code scan, another rather stable experiment we run on the side (sic!).

Si mund të përdor thirrje audio/video me Delta Chat-in?

Ç’janë Listat e Transmetimeve dhe si mund t’i përdor?

Si mund t’u tregoj partnerëve të mi në fjalosje vendndodhjen time?

Ç’mbron konkretisht fshehtëzimi eksperimental i bazës së të dhënave?

Pse mund të zgjedh vetëm të shoh dosjen DeltaChat?

Kjo është një veçori eksperimentale për disa vetë që eksperimentojnë me rregulla më anë të shërbyesit. Jo të gjithë furnizuesit e shërbimeve e mbulojnë këtë, por me disa mund të kaloni krejt mesazhet me një krye “Chat-Version” te dosja DeltaChat. Zakonisht kjo do të bëhej nga aplikacioni Delta Chat.

Aktivizimi i “Sill Vetëm nga dosja DeltaChat” ka kuptim nëse i keni të dyja:

Në këtë rast, Delta Chat-i s’ka nevojë të shohë Të marrët dhe mjafton të vëzhgojë vetëm dosjen DeltaChat.

Si mund ta ndryshoj llogarinë time me një tjetër adresë email?

  1. Change your address in “Settings - Password and Account” and enter the password of your new account (and if necessary, server settings). You will get an information notice about the fact that you are moving to a new address. An additional notice will also show up in your “Device messages” chat.

  2. If possible, let your old e-mail provider forward all messages to your new address.

  3. Tell your contacts that you changed your address. Writing to guaranteed end-to-end encrypted chats and groups, will make them notice your move automatically and they will continue chatting with you using your new address.

Note that Delta Chat will not retrieve messages anymore from your old e-mail provider. If you didn’t configure your e-mail provider to forward messages (step 2.) only those contacts to whom you sent a message in a guaranteed end-to-end encrypted chat will send messages to your new address.

To learn more about this the details behind this, read our blogpost on it.

Të ndryshme

A funksionon Delta Chat me shërbimin tim email?

Dua të administroj shërbyesin tim email për Delta Chat. Ç’rekomandoni?

Sa kohë që Delta Chat-i përdor email, a është vërtet një Shkëmbyes Mesazhesh të Atypëratyshme?

Can I set the E-Mail Subject with Delta Chat?

Delta Chat sets (and encrypts!) the classic e-mail subject automatically to the group name or to the sender name.

So if you want to set the subject yourself, for example for a formal e-mail to a business contact, you can create a group with only yourself and the recipient(s). Set the Chat Title to the Subject you want, and then send your e-mail as the first message. If the recipients don’t use Delta Chat, it will look like a normal, formal e-mail to them. You will get bonus professionalism points if you set a signature text.

A është i përputhshëm Delta Chat-i me Protonmail-in / Tutanota-n / Criptext-in?

Më interesojnë hollësitë teknike. Mund të më tregoni diçka më tepër?

A është bërë auditim i pavarur i Delta Chat-it për cenueshmëri sigurie?

Projekti Delta Chat ka pasur katër auditime të pavarur sigurie gjatë viteve të fundit:

Si financohet zhvillimi i Delta Chat-it?

Delta Chat nuk përfiton ndonjë financim të llojit Venture Capital dhe s’ka borxhe, as gjendet nën trysni për të prodhuar fitime të mëdha, apo për të shitur përdoruesit, shokët dhe familjen e tyre reklamuesve (apo më keq). Në vend të kësaj, përdorim burime financimi publik, deri sot me origjinë nga BE dhe ShBA, si ndihmë të përpjekjeve tona për lulëzimin e një ekosistemi të decentralizuar dhe të larmishëm shkëmbimi mesazhesh bazuar në zhvillime bashkësie të Lirë dhe Me Burim të Hapët.

Konkretisht, zhvillimet e Delta Chat-it deri sot janë financuar nga këto burime:

Financimi monetar i përmendur më sipër është kryesisht i organizuar nga GmbH në Frajburg (Gjermani) dhe u shpërndahet më tepër se një duzine kontribuesish nga e gjithë bota.

Për mundësi kontributesh monetare ose lloji tjetër, ju lutemi, shihni kanale kontributi te Delta Chat.