Kanale dhe depo

Përkthime dhe Njoftime të Metash

Kërkojmë përherë për zhvillues që duan të ndihmojnë dhe dinë C, Rust, Java, Swift, Javascript ose Python për Android, iOS, Windows, Linux ose Mac.

Dhuroni para ose pajisje

Nëse dëshironi të përkrahsni DeltaChat-in me para:

Na duhen pajisje për qëllime testimi. Keni ndonjë Android Smartphone ose iPhone që s’e përdorni më? Do të donim ta kishim!