Verifikoni Shkarkimet

Për Android, mund të verifikoni se dëshmia e nënshkrimit në APK përputhet me një nga shenjat vijuese SHA256 të gishtave:

Për shtypjen e shenjave të gishtave SHA256 të dëshmisë së nënshkrimit të APK-së mund të përdorni, për shembull, keytool -printcert -jarfile <APK-file>